e-prawnik.pl Porady prawne

Ponaglenie biegłego

Pytanie:

Toczy się sprawa w sądzie cywilnym. Powołany został biegły w zakresie budownictwa, który opóźnia się ze złożeniem opinii. Jak wyegzekwować dotrzymanie terminu wyznaczonego przez sędziego dla biegłego do złożenia zleconej mu opinii?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ponaglenie biegłego

22.3.2007

Jak orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 grudnia 1971 r., sygn. akt  II CZ 169/71, opóźnienie złożenia opinii przez biegłego stanowi poważne uchybienie. Uchybienie to powoduje opóźnienie w przebiegu procesu i stanowi jedną z często występujących przyczyn przewlekania procesu. W myśl art. 6 kpc sądy powinny przeciwdziałać przewlekaniu postępowania. Jednym ze środków służących do wcielania w życie zasady procesowej, której daje wyraz normatywny art. 6 kpc, jest grzywna przewidziana między innymi w art. 287 kpc. Przepis ten pozwala sądowi nałożyć na biegłego grzywnę w wysokości do 1000 zł, jeżeli dojdzie do nieusprawiedliwionego opóźnienia złożenia opinii.

Stronie pozostaje jedynie zwrócić się do sądu (ustnie na rozprawie lub w piśmie procesowym) z wnioskiem, by zastosował dostępne mu środki dyscyplinowania biegłego. Jeśli sąd nie podejmie żadnych działań i w efekcie dojdzie do przewlekłości postępowania, można rozważać złożenie skargi na przewlekłość.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Ponaglenie biegłego

hania

15.1.2015 10:14:20

Re: Ponaglenie biegłego

jak napisać ponaglenie do biegleo bo nie oddal akt z komisji orzekającej.

Re: Ponaglenie biegłego

n.k.

7.8.2012 12:34:42

Re: Ponaglenie biegłego

nie 1 000zl a 10 000zł (art. 287 p 1 i 285 p.1 kpk)

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ