e-prawnik.pl Porady prawne

Posiadanie przygotowania pedagogicznego

Pytanie:

Kiedy można powiedzieć, że osoba która ukończyła studia wyższe posiada przygotowanie pedagogiczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Posiadanie przygotowania pedagogicznego

23.12.2011

Przez przygotowanie pedagogiczne - należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin Jednocześnie w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin. Co najważniejsze o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Przygotowanie pedagiczne.

Ireneusz

6.4.2013 11:30:34

Przygotowanie pedagiczne.

Z jednej strony przygotowanie pedagogiczne nieco blokuje dostęp do pożytecznej pracy i rozwoju w zakresie edukacji, a z drugiej okazuje się korzystne dla nauczciela.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ