e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie egzekucyjne a potrącenie wzajemnej wierzytelności przez dłużnika

Pytanie:

Czy w trakcie postępowania egzekucyjnego, dłużnikowi przysługuje prawo potrącenia wzajemnej wierzytelności?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Postępowanie egzekucyjne a potrącenie wzajemnej wierzytelności przez dłużnika

4.8.2011

Zagadnienie potrącenia w fazie egzekucji sądowej było przedmiotem wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa, a także pojawiło się w judykaturze. Zgodnie przyjmuje się, że dopóki zasądzone świadczenie nie zostanie wyegzekwowane, dopóty istnieje prawo dłużnika, będącego wierzycielem wzajemnym, do dokonania potrącenia. Dłużnik może w toku egzekucji wytoczyć na podstawie art. 840 par. 1 pkt 2 powództwo opozycyjne.

Podstawą powództwa z art. 840 § 1 pkt 2 może być potrącenie, mimo że zarzut potrącenia powód mógł zgłosić w postępowaniu rozpoznawczym w sprawie, w której został wydany tytuł wykonawczy (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2005 r. V CK 183/2005 oraz z dnia 27 lutego 2004 r.V CK 190/2003).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ