Poświadczenie zgodności kopi dokumentu z oryginałem

Pytanie:

Kto jest uprawniony do poświadczenia zgodności kopi dokumentu z oryginałem, która przedstawiana jest w postępowaniu cywilnym przed sądem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 129 § 2 k.p.c. zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Takie poświadczenie zgodności ma charakter dokumentu urzędowego. Jeżeli kopia nie jest odpowiednio poświadczona, to nie stanowi ona dokumentu, a sądowi nie wolno przeprowadzać w tej sytuacji dowodu z dokumentu.

Oznacza to, że zgodność kopii dokumentu z oryginałem zawsze może poświadczyć notariusz. Jeżeli w sprawie reprezentuje stronę pełnomocnik (będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa) również on może poświadczyć zgodność z oryginałem.

Sąd może dokonać kontroli zgodności tak poświadczonego odpisu z oryginałem. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd, na wniosek strony albo z urzędu, zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu (art. 129 § 4 k.p.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.9.2013

  Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

  W postępowaniu sądowym pisma stron zawierają przede wszystkim określone wnioski oraz oświadczenia. Poniższe warunki odnoszą się do pism wszystkich uczestników postępowania, zarówno (...)

 • 14.7.2005

  Jakie dokumenty mogą być dowodami przed sądem?

  Kiedy już jesteś uczestnikiem (stroną) jakiegoś postępowania przed sądem, warto żebyś wiedział jak przebiega postępowanie dowodowe. Kto je przeprowadza i jakie dowody Ty i inni uczestnicy możecie (...)

 • 25.4.2018

  PIT-37 - ostatni gwizdek

  Deklarację PIT-37 można wypełnić i złożyć w zasadzie w dwóch formach. Po pierwsze, w opcji tradycyjnej – czyli drukowanej na papierze i składanej osobiście we właściwym urzędzie (...)

 • 5.7.2018

  Od 1 października pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego

  Od 1 października 2018 r. kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC. Kierowcy nie będą musieli wozić wspomnianych dokumentów, bo dane pojazdu (...)

 • 28.3.2005

  Certyfikat na wyrób dobrowolny czy obowiązkowy?

  Jeśli już posiadasz certyfikat na swoje wyrobu, to być może zastanawiasz się, co Ci daje jego posiadanie. Jeśli nie posiadasz certyfikacji, to zapewne zastanawiasz się czy warto się o nią postarać. (...)