Pozbawienie premii uznaniowej za wyrządzoną szkodę

Pytanie:

"Pracodawca ukarał pracownika za drobne uchybienia w pracy potrąceniem z premii miesięcznej oraz pozbawił w całości premii dodatkowej wypłacanej okresowo (premii uznaniowej). Czy miał rację? "

Odpowiedź prawnika: Pozbawienie premii uznaniowej za wyrządzoną szkodę

Premia uznaniowa charakteryzuje sie tym, że jest to składnik uzupełniający wynagrodzenia za pracę (występuje obok innych składników wynagrodzenia pracowniczego), ponadto jest to niestały składnik wynagrodzenia pracowniczego - wypłacany za okresy, w których nastąpiły okoliczności uzasadniające jej wypłatę. Ponadto premia uznaniowa jest świadczeniem nieobowiązkowym. Ma ona charakter nagrody i jej wypłacenie zależy jedynie od swobodnego uznania pracodawcy. Pracodawca miał zatem prawo nie wypłacać Panu premii uznaniowej, a Pan nie będzie miał roszczenia o jej wypłatę.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika