Pozew przeciwko komornikowi

Pytanie:

Jak powinien wyglądać pozew o odszkodowanie od komornika, za bezprawne najście i zajęcie nieruchomości. Czy jest to pozew do Skarbu Państwa, czy cywilny do komornika? Do jakiego sądu powinien być wniesiony? Posiadam wyrok sądowy znoszący zajęcie i czynności komornicze.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W każdej sprawie odszkodowawczej przeciwko komornikowi sądowemu niezbędne jest rozróżnienie, czy komornik wyrządził szkodę jako organ egzekucyjny, czy też nie jako organ egzekucyjny. Art. 23. 1.ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stwierdza, iż komornik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności. Komornik, wykonując czynności egzekucyjne, działa na ogół jako organ egzekucyjny na podstawie przepisów postępowania cywilnego. Jeżeli komornik wykonuje inne czynności przekazane mu na podstawie odrębnych przepisów, nie działa jednak jako organ egzekucyjny. Tytułem przykładu można tu wymienić czynności komornika w postępowaniu przy zabezpieczeniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza czy czynności związane ze sprzedażą przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego, jeżeli umowa zastawnicza to przewiduje, a zastawnik zgłosi wniosek o dokonanie sprzedaży. W tych wypadkach, gdy komornik nie działa jako organ egzekucyjny, przepis art. 23 ustawy ma zastosowanie do odpowiedzialności odszkodowawczej komornika. W przypadkach, gdy komornik działa jako organ egzekucyjny zastosowanie znajduje art.769 kpc. Zgodnie z jego brzmieniem komornik obowiązany jest do naprawienia szkód, wyrządzonych umyślnie lub przez niedbalstwo, jeżeli poszkodowany nie mógł w toku postępowania zapobiec szkodzie za pomocą środków przewidzianych w kodeksie. Skarb Państwa jest odpowiedzialny za szkodę solidarnie z komornikiem. Przesłankami odpowiedzialności komornika na podstawie tej regulacji są więc: a) wyrządzenie przez niego szkody umyślnie lub przez niedbalstwo, b) niemożność zapobieżenia szkodzie przez poszkodowanego w toku postępowania za pomocą środków przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego. Gdy zostają one spełnione możliwe staje się dochodzenie stosownych roszczeń odszkodowawczych. W takim stanie rzeczy odpowiedzialność odszkodowawcza ciąży solidarnie na dłużniku i na Skarbie Państwa. Tym samym wierzyciel dochodzić może swoich roszczeń według wyboru od każdego z tych dłużników z osobna albo łącznie. Co do właściwości rzeczowej sądu to w sprawach w których wartość przedmiotu sporu przewyższa trzydzieści tysięcy złotych właściwym jest sąd okręgowy (poniżej tej kwoty sąd rejonowy). Co do właściwości miejscowej to w obu przypadkach właściwym będzie sąd w którego okręgu znajduje się rewir komorniczy, gdyż powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Jolanta

22.2.2017 2:3:40

Re: Pozew przeciwko komornikowi

Witam Komornik odwiedził moje mieszkanie po nieobecność moją i włożył zawiadomienie?/ wezwanie do osobistego zgłoszenia w biurze komornika w trybie natychmiastowym.Niestety wezwanie nie dotyczyło ani mnie ani nikogo z mojej rodziny, nikogo też kto zamieszkuje pod moim adresem.Kartkę z drzwi wyjął syn,który akurat przyjechał do domu.Ponieważ nie przebywam od tygodnia w domu, syn telefonicznie przekazał mi informację o znalezionej kartce/zawiadomieniu/?oraz numer tel.do komornika.Zadzwoniłam do pana pod podany na zawiadomieniu numer informując, że taka osoba nie mieszka pod adresem gdzie zostawił zawiadomienie..powiedział,że go to nie obchodzi mam się wylegitymować kim jestem!!!,mam sobie przeczytać pouczenie...gdzie czytam , że mam się zgłosić celem udzielenia informacji...Nie znam osoby do której kierowane jest wezwanie,nie jestem tą osobą...Czuję się zagrożona ponieważ na wezwaniu czytam: w przypadku niezgłoszenia dokonane zostanie przymusowe otwarcie mieszkania w asyście policji....Co mam zrobić?????!!!!

Jolanta

22.2.2017 1:11:7

Re: Pozew przeciwko komornikowi

Witam Komornik odwiedził moje mieszkanie po nieobecność moją i włożył zawiadomienie?/ wezwanie do osobistego zgłoszenia w biurze komornika w trybie natychmiastowym.Niestety wezwanie nie dotyczyło ani mnie ani nikogo z mojej rodziny, nikogo też kto zamieszkuje pod moim adresem.Kartkę z drzwi wyjął syn,który akurat przyjechał do domu.Ponieważ nie przebywam od tygodnia w domu, syn telefonicznie przekazał mi informację o znalezionej kartce/zawiadomieniu/?oraz numer tel.do komornika.Zadzwoniłam do pana pod podany na zawiadomieniu numer informując, że taka osoba nie mieszka pod adresem gdzie zostawił zawiadomienie..powiedział,że go to nie obchodzi mam się wylegitymować kim jestem!!!,mam sobie przeczytać pouczenie...gdzie czytam , że mam się zgłosić celem udzielenia informacji...Nie znam osoby do której kierowane jest wezwanie,nie jestem tą osobą...Czuję się zagrożona ponieważ na wezwaniu czytam: w przypadku niezgłoszenia dokonane zostanie przymusowe otwarcie mieszkania w asyście policji....Co mam zrobić?????!!!!

kamila kuzminska

6.11.2012 14:58:16

Re: Pozew przeciwko komornikowi

witam z tej strny kamila chciałam sie dowiedziec jak mam napisac pozew do sądu na komornika o przywłaszczenie sobie pieniędzy z emerytury kiedy 26.05.2012 bank podpisał ze mna umowe o restrukturyzacje kredytu i umożenie postępowan komornika 29.06.2012 komornik wysłał list ze odstapił od popierania pieniedzy z emerytury . Mieliśmy spłacac normalnie kredtyt ale tak się nie stało dalej pobiera i bank nie dostaje żadnych pieniędzy za spłatę kredytu. Teraz chcą rozwiązac ze mną umowę co mam teraz robic.Proszę o odpowiedż dziękuje.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: