e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum

6 Artykułów


89 Pytań i odpowiedzi


0 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Wniosek o uzasadnienie wyroku - kwestie formalne

  "Czy wniosek o odpis wyroku z uzasadnieniem musi być dostarczony osobiście, czy mogę go przesłać pocztą? Czy ponoszę z tego tytułu jakieś opłaty? Jeśli tak to jakie?"

  Wniosek o uzasadnienie wyroku - kwestie formalne
 • Egzekucja przeciwko obojgu małżonkom

  "Komornik ma tytuł egzekucyjny przeciwko mężowi (istnieje wspólność majątkowa) i ostatnio uzyskał klauzulę wykonalności przeciwko żonie (z wyłączeniem jej majątku osobistego). Żona posiada samochód zarejestrowany tylko na siebie. Czy komornik (...)"

  Egzekucja przeciwko obojgu małżonkom
 • Egzekucja z rachunku a wynagrodzenie

  "Czy w związku ze zmianami w przepisach prawnych (5 lutego 2005 roku) bank ma obowiązek przelać, z zajętego rachunku, należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc styczeń 2005 roku, które są płatne do dnia 15 lutego 2005 (...)"

  Egzekucja z rachunku a wynagrodzenie
 • Przysądzenie własności tytułem egzekucyjnym

  "Czy prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu nieruchomości (wydane w wyniku zakupu na licytacji komorniczej) jest wystarczającą podstawą prawna do przeprowadzenia eksmisji, czy też konieczne jest złożenie do sądu wniosku o opróżnienie (...)"

  Przysądzenie własności tytułem egzekucyjnym
 • Zajęcie rachunku bankowego

  "Jaka jest treść nowego art. 890 KPC i na co pozwala komornikom? Czy jest jeszcze jakaś kwota zwolniona od egzekucji? "

  Zajęcie rachunku bankowego
 • Pozew na formularzu sprzed nowelizacji

  "Czy pozwy składane po 5.02.2005 r. w trybie postępowania uproszczonego, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi 9 tys. zł, można złożyć na urzędowych formularzach obowiązujących przed nowelizacją przepisów kpc?"

  Pozew na formularzu sprzed nowelizacji