Archiwum

Wniosek o uzasadnienie wyroku - kwestie formalne

Wniosek o uzasadnienie wyroku - kwestie formalne

Czy wniosek o odpis wyroku z uzasadnieniem musi być dostarczony osobiście, czy mogę go przesłać pocztą? Czy ponoszę z tego tytułu jakieś opłaty? Jeśli tak to jakie?

Egzekucja przeciwko obojgu małżonkom

Egzekucja przeciwko obojgu małżonkom

Komornik ma tytuł egzekucyjny przeciwko mężowi (istnieje wspólność majątkowa) i ostatnio uzyskał klauzulę wykonalności przeciwko żonie (z wyłączeniem jej majątku osobistego). Żona posiada (...)

Egzekucja z rachunku a wynagrodzenie

Egzekucja z rachunku a wynagrodzenie

Czy w związku ze zmianami w przepisach prawnych (5 lutego 2005 roku) bank ma obowiązek przelać, z zajętego rachunku, należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc styczeń (...)

Przysądzenie własności tytułem egzekucyjnym

Przysądzenie własności tytułem egzekucyjnym

Czy prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu nieruchomości (wydane w wyniku zakupu na licytacji komorniczej) jest wystarczającą podstawą prawna do przeprowadzenia eksmisji, czy też konieczne (...)

Zajęcie rachunku bankowego

Zajęcie rachunku bankowego

Jaka jest treść nowego art. 890 KPC i na co pozwala komornikom? Czy jest jeszcze jakaś kwota zwolniona od egzekucji?

Pozew na formularzu sprzed nowelizacji

Pozew na formularzu sprzed nowelizacji

Czy pozwy składane po 5.02.2005 r. w trybie postępowania uproszczonego, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi 9 tys. zł, można złożyć na urzędowych formularzach obowiązujących przed nowelizacją (...)

Egzekucja z rachunku a wynagrodzenia  pracowników

Egzekucja z rachunku a wynagrodzenia pracowników

Czy w związku ze zmianą przepisów o egzekucji nadal są wolne od zajęcia komorniczego środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na bieżące wynagrodzenia pracownicze? Czy gdy egzekucja (...)

Wypłata wynagrodzenia z zajętego rachunku

Wypłata wynagrodzenia z zajętego rachunku

W związku ze zmianą z dniem 5 lutego 2005 roku przepisów regulujących kwestie realizacji wypłat z wynagrodzenia za pracę z zajętych przez organy egzekucyjne rachunków bankowych, o wypłacie wynagrodzeń (...)

Zajęty rachunek a wypłata wynagrodzenia za pracę

Zajęty rachunek a wypłata wynagrodzenia za pracę

Czy jeśli mój rachunek bankowy (firmowy) jest zablokowany na skutek zabezpieczenia na poczet przyszłych należności wobec Izby Celnej na podstawie decyzji o zabezpieczeniu (sprawa w toku), to czy można (...)

Uzasadnienie a termin do wniesienia kasacji

Uzasadnienie a termin do wniesienia kasacji

Była prowadzona sprawa w Wydziale Gospodarczym w Sądzie Okręgowym. 10 listopada 2004 r. zapadł wyrok w Sądzie Apelacyjnym , nie złożyliśmy jako strona wniosku do Sądu Apelacyjnego o pisemne uzasadnienie (...)

Wniesienie kasacji

Wniesienie kasacji

Czy i na jakich warunkach w procesie gospodarczym istnieje możliwość przywrócenia terminu złożenia kasacji do Sądu Najwyższego w następującym przypadku: 10 listopada 2004 r. zapadł wyrok w Sądzie (...)

Przesłuchanie małoletniego

Przesłuchanie małoletniego

Jak można uzasadnić wniosek, przekonać sąd, by wezwał na świadka ośmioletniego chłopca, jedynego naocznego świadka kradzieży, który widział kto i co kradnie. Sąd I instancji tego nie zrobił, (...)

Wszczęcie egzekucji

Wszczęcie egzekucji

Jakich konsekwencji i w jakim czasie ma spodziewać się osoba, którą odwiedził już windykator terenowy, a nie ma pieniędzy na spłatę długu? Osoba ta kiedyś mieszkała pod adresem, który odwiedził (...)

Zwolnienie od kosztów w nieprocesie

Zwolnienie od kosztów w nieprocesie

Czy w sprawie o podział majątku dorobkowego można wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych i przydzielenie adwokata z urzędu? Jeżeli tak, to kiedy taki wniosek przedstawić i do kogo go skierować? (...)

Koszty założenia księgi wieczystej

Koszty założenia księgi wieczystej

Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji dotyczących kosztów wpisania lokali do Księgi Wieczystej. Postanowieniem Sądu Rejonowego otrzymałem lokale w kamienicy. Wartość poszczególnych lokali (...)

Obliczenie terminu na wniesienie kasacji

Obliczenie terminu na wniesienie kasacji

Dostałem postanowienie sądu Okręgowego oddalającego zażalenie w dniu 05 lutego 2004 r. Zostałem pouczony o możliwości złożenia kasacji w terminie miesiąca. Jak liczyć ten termin jeśli luty (...)

Pracownik, pracodawca a koszty procesu

Pracownik, pracodawca a koszty procesu

Kogo Sąd Pracy obciąża kosztami procesu w sprawach pracy w przypadku, gdy pozew złożył pracownik i wygrał częściowo, a kogo gdy przegrał, kogo, gdy pozew złożył pracodawca i wygrał?

Egzekucja z mieszkania zajmowanego przez żonę

Egzekucja z mieszkania zajmowanego przez żonę

Jak mogę wstrzymać egzekucję z mieszkania mojego męża, w którym zamieszkuję ja i moje dzieci i nie jesteśmy współodpowiedzialni za dług męża?

Opłacenie pisma sądowego

Opłacenie pisma sądowego

Czy opłaty kosztów sądowych można dokonać w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania powoda, czy tylko w siedzibie sądu okręgowego, do którego wniesiono pozew? Czy podstawą do wniesienia (...)

Rozłożenie na raty kosztów sądowych

Rozłożenie na raty kosztów sądowych

Czy po otrzymaniu postanowienia o częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych tj. "od wpisu od pozwu ponad 1000 zł", mam obowiązek niezwłocznej wpłaty w/w kwoty, czy powinienem (mogę) czekać na (...)

Opłata za sprzeciw wnoszony przez kilka osób

Opłata za sprzeciw wnoszony przez kilka osób

W jaki sposób spowodować, by sędzia uznał, że wniesienie jednej opłaty od sprzeciwu winno zaspokoić sąd ponieważ pozwanych było trzech, a odpowiedzialność za zobowiązanie wspólna. Według (...)

Przesłuchanie dziecka

Przesłuchanie dziecka

Wynajmowałam dom u pewnej osoby. Był to dom który był umeblowany. Miałam z nią umowę ale nie było w niej żadnego spisu rzeczy które tam były. Miesiąc po wyprowadzce (kupiłam dom), przyszła (...)

Eksmisja byłego właściciela

Eksmisja byłego właściciela

W domu, który chciałbym kupić od komornika mieszka dotychczasowy właściciel (licytowany dłużnik) z żoną oraz jego dorosły syn z żoną i dzieckiem. Czy będzie można ich wykwaterować, jakie (...)

Nieruchomość zakupiona na licytacji komorniczej

Nieruchomość zakupiona na licytacji komorniczej

W domu, który chciałbym kupić od komornika mieszka dotychczasowy właściciel (licytowany dłużnik) z żoną oraz jego dorosły syn z żoną i dzieckiem. Proszę podać czy będzie można ich wykwaterować, (...)

Akt notarialny a egzekucja

Akt notarialny a egzekucja

Aktowi notarialnemu o częściowy podział majątku dorobkowego, w wyniku którego dłużnik jest mi winien określoną kwotę, nadano klauzulę wykonalności. Czy mogę skierować sprawę bezpośrednio (...)

Rozdzielność majątkowa a klauzula na małżonka

Rozdzielność majątkowa a klauzula na małżonka

W dniu 14 lipca 1997 roku uzyskałam tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty długu oraz ustawowych odsetek wydany przez Sąd Rejonowy wystawiony na dłużnika. W dniu 28 maja 2001 roku po wielkich (...)

Wyjawienie majątku

Wyjawienie majątku

Posiadam nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy. Chcę wystąpić z wnioskiem o wyjawienie majątku. Do jakiego sądu skierować wniosek? Czy do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego, (...)

Zatajenie konta bankowego

Zatajenie konta bankowego

Posiadam konto bankowe we współwłasności z dorosłą córką, z którą nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego. Mieszkamy w odległych dwóch różnych miejscowościach. Obydwoje dokonujemy (...)

Bezskuteczność zniesienia wspólności majątkowej

Bezskuteczność zniesienia wspólności majątkowej

Wystąpiłem z powództwem przeciwko małżonkowi dłużnika (skarga pauliańska) o uznanie za bezskuteczne wobec mnie rozwiązania małżeńskiej wspólności ustawowej i przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości (...)

Rozszerzenie klauzuli na małżonka

Rozszerzenie klauzuli na małżonka

Uzyskałem klauzulę wykonalności również w stosunku do małżonka dłużniczki. Komornik z mego wniosku ma przystąpić do opisu i wyceny nieruchomości objętej małżeńską własnością ustawową. (...)

Ujawnienie treści SMS-ów przez operatora

Ujawnienie treści SMS-ów przez operatora

Jeśli jedna ze stron w sprawie rozwodowej próbuje udowodnić tzw. "zdradę" czy może zwrócić się do sądu z prośbą o uzyskanie od operatora sieci GSM i odtajnienie korespondencji sms-owej? Czy (...)

Pozew o nadmierne odsetki

Pozew o nadmierne odsetki

Zostaliśmy pozwani za odsetki z 2 lat. Jednak noty, które otrzymaliśmy i jakie są w sądzie zawierają tylko: - nr faktury, datę wymagalności zapłaty, zapłaconą kwotę i liczbę dni opóźnienia (...)

Przewlekłość sądu

Przewlekłość sądu

W jaki sposób składa się skargę na czynności sędziego, który przesyła wniosek o depozyt sądowy do kolejnego sądu i wniosek jest zwracany i znowu przesyłany do innego sądu i w ten sposób sprawa (...)

Zniesienie współwłasności-opłata od wniosku

Zniesienie współwłasności-opłata od wniosku

Wiem, że wysokość wpisu w sprawach o zniesienie współwłasności wynosi 1/5 część wpisu stosunkowego, obliczoną od "wartości przedmiotu współwłasności". Co oznacza "wartość przedmiotu współwłasności" (...)

Przyjęcie w poczet członków spółdzielni-opłata

Przyjęcie w poczet członków spółdzielni-opłata

Czy Sąd ma prawo żądać zapłacenia wpisu od pisma procesowego w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej i przydzielenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania?

Niezgodne z prawem działania komornika

Niezgodne z prawem działania komornika

Na wniosek wierzyciela - Banku komornik zlecił biegłemu wykonać opis i oszacowanie nieruchomości. Dłużnik złożył zażalenie do Sądu na opis. W międzyczasie komornik przeprowadził licytację. (...)

Pozew przeciwko komornikowi

Pozew przeciwko komornikowi

Jak powinien wyglądać pozew o odszkodowanie od komornika, za bezprawne najście i zajęcie nieruchomości. Czy jest to pozew do Skarbu Państwa, czy cywilny do komornika? Do jakiego sądu powinien być (...)

Złożenie do depozytu-opłata od zażalenia

Złożenie do depozytu-opłata od zażalenia

Jaka jest opłata sądowa w przypadku wniesienia zażalenia na zarządzenie Sądu Rejonowego o zwrocie wniosku o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego?

Zabezpieczenie roszczenia

Zabezpieczenie roszczenia

Firma wystąpiła o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd nakazał pozwanemu zapłatę kwoty 116.500,00 z odsetkami ustawowymi od 1 lipca 2003 r. oraz kwotę 5.471,30 tytułem kosztów (...)

Częściowe zwolnienie od kosztów

Częściowe zwolnienie od kosztów

Mam sprawę w sądzie cywilnym o odszkodowanie. Sąd zwolnił mnie z kosztów wpisu sądowego do wysokości 400 zł (mam niskie dochody w rodzinie). Obecnie zaistniała konieczność powołania biegłego. (...)

Opłata od pozwu o eksmisję

Opłata od pozwu o eksmisję

Jakie są koszty związane z wniesieniem do sądu pozwu o eksmisję?

Czas na uzasadnienie wyroku

Czas na uzasadnienie wyroku

Ile czasu ma sąd na wydanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu cywilnym i ile czasu jest na wniesienie apelacji?

Właściwość sądu dla roszczeń gwarancyjnych

Właściwość sądu dla roszczeń gwarancyjnych

Trzy lata po zakupie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym od dewelopera ujawniły się liczne wady techniczne. Łączny szacunek kosztów napraw to ok. 65 tys. złotych. Okres gwarancji właśnie (...)

Zwolnienie od opłaty za ustanowienie hipoteki

Zwolnienie od opłaty za ustanowienie hipoteki

Sąd obciążył mnie opłatą sądową za wpis hipoteki ustanowionej na nieruchomości mieszkalnej, na zakup której zaciągnąłem kredyt zabezpieczony powyższą hipoteką. Kwota kredytu została przeznaczona (...)

Opłata za wpis hipoteki

Opłata za wpis hipoteki

Jaki jest koszt ustanowienia hipoteki przymusowej w kwocie 20 tys. złotych, na naszą rzecz, na podstawie posiadanego przez nas nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wraz z klauzulą wykonalności, (...)

Egzekucja alimentów od bezrobotnego

Egzekucja alimentów od bezrobotnego

Mam zasądzone 300 zł alimentów. Jeżeli jestem bezrobotny i wpłacam (wspierany przez matkę) drobne kwoty np. 60 zł, to czy pomimo tego, że dług jednak rośnie - komornik może zająć mieszkanie (...)

Odszkodowanie od komornika a kasacja

Odszkodowanie od komornika a kasacja

Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była skarga na opis i oszacowanie. (...)

Skutki wywiadu środowiskowego

Skutki wywiadu środowiskowego

Otrzymałem pozew o eksmisję, w którym żona mnie pomawia biorąc na świadków nasze dzieci w wieku 18, 17 i 15 lat. Prawda jest taka, że żona mnie rzuciła bo ma kochanka którego znają moje dzieci (...)

Podział majątku wspólnego-wpis stosunkowy

Podział majątku wspólnego-wpis stosunkowy

Jakie są koszty sądowe wniesienia i przeprowadzenia sprawy o podział majątku małżonków po rozwodzie? Majątek jest wart ok. 30 tys. zł.

Wpis w sprawie o podział majątku-

Wpis w sprawie o podział majątku- "stare" przepisy

Jaki może być koszt przy wniosku o podział majątku o wartości 30 tys. zł lub 90 tys. zł - czy są jakieś wartości procentowe, czy wszystko zależy od decyzji sądu? W jakim czasie następuje opłata (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Płatność blik

Dzisiaj 21:7:38 przez: Hortex520

Płatność blik

Dzisiaj 21:7:13 przez: Hortex520

wspólnota majątkowa

Wczoraj 13:20:2 przez: mardo82