e-prawnik.pl Porady prawne

Czas na uzasadnienie wyroku

Pytanie:

Ile czasu ma sąd na wydanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu cywilnym i ile czasu jest na wniesienie apelacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czas na uzasadnienie wyroku

23.4.2004

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia. Ogłoszenia wyroku dokonuje się przez odczytanie sentencji. Po ogłoszeniu sentencji przewodniczący podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia, może jednak tego zaniechać, jeżeli sprawa była rozpoznawana przy drzwiach zamkniętych. Uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Żądanie spóźnione sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie która zażądała sporządzenia uzasadnienia. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie tygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku. Kodeks postępowania cywilnego stanowi także, iż apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Czas na uzasadnienie wyroku

sylwia

11.7.2017 22:43:5

Re: Czas na uzasadnienie wyroku

czy czas na uzasadnienie wyroku 14 dni jet nieprzekraczalny a jezeli nie to jakie konsekwencje ponosi sąd?ponieważ nie można złożyć odwołania co z kolej działa rażąco na niekorzyść składającego wniosek przynosząc straty

Re: Czas na uzasadnienie wyroku

Mirek

18.7.2015 12:31:57

Re: Czas na uzasadnienie wyroku

Pomimo wyslania pisma o wydanie uzasadnienia sad nie przysyla uzasadnienia, minelo juz dwa miesiace. Co mam zribic. Prosze o odpowiedz. Mirek

Re: Czas na uzasadnienie wyroku

gosc

11.5.2010 11:47:51

Re: Czas na uzasadnienie wyroku

Według art. 329 k.p.c. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ