Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Pytanie:

Chcę wnieść do sądu cywilnego pozew o odszkodowanie. Byłem na rencie. Niedawno wróciłem do pracy. Jakie dokumenty są mi potrzebne, żeby uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych? Jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią art. 113 kodeksu postępowania cywilnego zwolnienia od kosztów sądowych domagać się może osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie powinno obejmować dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Od sądu zależy uznanie tego oświadczenia za dostateczne do zwolnienia od kosztów sądowych. Oświadczenie, że nie jest Pan w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny może Pan złożyć na piśmie albo ustnie - bezpośrednio przed sądem, w trakcie posiedzenia. Zwolnienie od kosztów sądowych działa od chwili zgłoszenia wniosku o jego uzyskanie. Zwolnienie od kosztów sądowych dotyczy sprawy, w której je przyznano (sprawy w toku albo wytoczonej po udzieleniu zwolnienia), przy czym rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne oraz na postępowanie ze skargi o wznowienie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

sofii

1.2.2010 10:59:35

Re: Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

dowiedziałam się, że sprawa egzekucyjna się odbyła (nie dostłam żadnych pism)i naliczono mi 730 zł.kosztów sądowych (dług również przedawniony rok 2004)czy mogę ubiegać się po otrzymaniu jakiejkolwie dokumentacji o umorzenie tych kostów procesu mam 527 zl świadczenia przedemerytalnego mąż na bezrobociu bez prawa do zasiłku od roku stara się o rentę i pomaga mu pomoc społeczna będę wdzięczna za odpowiedż


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY