Pozycja prawna referendarza sądowego

Pytanie:

Otrzymałem nakaz z zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie, którą wytoczyłem swojemu dłużnikowi. Nakaz wydał referendarz sądowy. Kim jest referendarz sądowy i czy nakazy wydawane przez referendarza mają taką samą moc prawną, jak wydawane przez sędziego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nakazy zapłaty wydane w postępowaniu cywilnym przez referendarzy sądowych mają identyczną moc prawną, jak rozstrzygnięcia wydawane przez sędziów. Referendarz sądowy jest urzędnikiem, któremu przepisy prawa przyznają szczególnego rodzaju kompetencje powierzone dotychczas innym organom. W myśl art. 471 kpc, referendarz sądowy może wykonywać czynności w postępowaniu cywilnym w wypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności referendarz sądowy ma kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 3531 kodeksu postępowania cywilnego stanowi na przykład, że jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty. W postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty może wydać także referendarz sądowy. W zakresie postępowania cywilnego referendarzom sądowym powierzono rozstrzyganie szeregu spraw, m.in. w zakresie kosztów sądowych, spraw rejestrowych (Krajowy Rejestr Sądowy, z wyłączeniem np. spółek akcyjnych), spraw rozpoznawanych w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: