Definicja pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawie wykroczeń

Pytanie:

Kim jest pokrzywdzony w postępowaniu w sprawach wykroczeń ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 25 par. 1 Kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń pokrzywdzonym jest każdy podmiot, którego dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez wykroczenie.

Podmiotem tym najczęściej jest osoba fizyczna lub prawna. Naruszenie lub zagrożenie dobra danego podmiotu nie czyni z tego podmiotu pokrzywdzonego, jeżeli było ono pośrednie. Bez znaczenia jest okoliczność, że dany podmiot został poszkodowany w rozumieniu prawa cywilnego (tak Janusz Lewinski, Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Warszawa 2009 roku).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.5.2018

  Zmiany w Kodeksie wykroczeń

  Nowelizacja dotyczy zmiany dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń, które w obecnym brzmieniu nie spełniają zasady prawidłowej legislacji wskazanej w art. 2 Konstytucji RP. Ustawa (...)

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 20.8.2017

  Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich

  Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku czynu karalnego, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy, z pomocą bezstronnego (...)

 • 26.9.2016

  Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

  Pokrzywdzonym jest osoba, która ucierpiała w wyniku przestępstwa, tzn. gdy przestępstwo naruszyło jej dobro prawne albo mu zagrażało. Dobrem prawnym, o którym mowa może być jakiekolwiek (...)

 • 6.11.2018

  Zmiany w Kodeksie wykroczeń

  Na poziomie 500 zł określono stały próg, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Nowelizacja przewiduje także np. zaostrzenie kar za niedopilnowanie (...)