e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu

Pytanie:

Którzy członkowie rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu mają z tego tytułu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu

4.2.2012

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (tacy jak emeryci) ma obowiązek zgłosić członków rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Za członka rodziny uważa się następujące osoby: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej -do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku (art. 5 pkt 3a u.ś.o.z.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ