Prawo wglądu do treści pytań egzaminacyjnych

Pytanie:

Zdawałem egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Mam wątpliwości co do odpowiedzi na niektóre pytania zawarte w teście. Czy przysługuje mi prawo wglądu do treści pytań egzaminacyjnych jeżeli egzaminator mi tego odmówił?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wskazując na środki prawne, które może Pan wykorzystać dla celu uzyskania dostępu do treści pytań należy wskazać w pierwszym rzędzie na skargę określoną w § 64 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Powołany przepis stanowi:
§ 64. Osoba egzaminowana może zgłaszać odpowiednio do ministra właściwego do spraw transportu lub starosty, za pośrednictwem przewodniczącego komisji, w formie pisemnej, skargi i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny.
W związku z tym powinien Pan złożyć taką skargę, podnosząc w niej zastrzeżenia odnośnie kwestii zarzutów wobec uzyskanej oceny, a także ewentualnych innych nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, które Pan dostrzegł. W skardze powinien Pan wskazać, iż niezgodne z regulaminem  Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów jest nieujawnianie Panu treści pytań. Należy ponadto wskazać, iż takie działanie obiektywnie uniemożliwia Panu stwierdzenie, czy uzyskana przez Pana ocena z egzaminu była prawidłowa czy też nie. Wydaje się, że skarga na podstawie § 64 rozporządzenia jest środkiem, którego skuteczność jest najbardziej prawdopodobna. Należy wszakże zauważyć, iż Minister nie jest zobowiązany do przychylenia się do Pana stanowiska.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY