Premia pieniężna i jej skutki podatkowe

Pytanie:

Co to są premie pieniężne za wykonanie obrotu, jak się je księguje i czy stanowią koszty uzyskania przychodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Premia pieniężna stanowi swego rodzaju nagrodę za określone świadczenia, np. za zrealizowanie w ciągu miesiąca określonego pułapu zakupów w hurtowni, za co hurtownia ta wypłaca premię. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem, wyrażanym przez organy podatkowe w interpretacjach, wydawanych na zapytanie podatników, sposób potraktowania premii pieniężnej dla celów podatkowych, zależy od całokształtu okoliczności z tą premią związanych. Przyjrzyjmy się najpierw skutkom w podatku VAT: jeśli premia została otrzyma w związku z konkretną dostawą towarów lub konkretnym świadczeniem usług, należy ją uznać za rabat, zmniejszający obrót. Jeżeli premia dotyczy całości sprzedaży albo zakupów (np. została przyznana za zakup różnych towarów i usług od danego nabywcy za określoną kwotę), należy ją uznać za świadczenie usługi - oczywiście po stronie otrzymującego premię. Przez świadczenie usług ustawa o VAT rozumie bowiem każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Usługa polega na osiągnięciu określonego obrotu i otrzymanie za to premii pieniężnej powoduje obowiązek naliczenia podatku VAT.

Jeśli chodzi o podatek dochodowy, to wypłacający premię może ją uznać za koszt uzyskania przychodu, jeśli ma związek z tym przychodem (za koszty uzyskania przychodu uważa się wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów). Wydatek ten nie będzie podlegał wyłączeniu z kosztów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (który wyłącza z kosztów darowizny), ponieważ wypłacona premia nie stanowi darowizny ze względu na ekwiwalentność świadczenia (otrzymujący premię nie uzyskuje jej „gratis”, lecz za osiągnięcie określonego obrotu). Dla otrzymującego premię stanowi ona przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który należy zaksięgować jako pozostałe przychody z działalności gospodarczej.   

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: