Procedura wydawania Europejskiego nakazu aresztowania

Pytanie:

"Jak wygląda procedura wydawania Europejskiego nakazu aresztowania? "

Odpowiedź prawnika: Procedura wydawania Europejskiego nakazu aresztowania

Europejski nakaz aresztowania wydaje się, gdy istnieje podejrzenie, że osoba ścigana za przestępstwo popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywa na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Nakaz taki wydaje właściwy miejscowo sąd okręgowy na wniosek prokuratora (w orzecznictwie są spory czy chodzi o sąd właściwy dla miejsca zamieszkania oskarżonego czy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego – wydaje się jednak, że to drugie rozumienie będzie poprawne). Na postanowienie sądu okręgowego w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania nie przysługuje zażalenie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2005 r., sygn. I KZP 29/2004). Co ważne wydanie ENA nie wymaga wykazania przez prokuratora, że zachodzi wysoki stopień prawdopodobieństwa, że osoba przebywa na terytorium jednego z krajów Unii Europejskiej (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 listopada 2004 r., sygn. II AKz 577/2004). Nie jest wymagane do wydania ENA wcześniejsze wydanie postanowienia o postawieniu zarzutów, tak jak w przypadku wydawania listu gończego z art. 278 kpk.

Istotą ENA jest to, że odpowiednie służby w kraju do którego nakaz został skierowany mają prawo zatrzymania danej osoby, a następnie po załatwieniu wszelkich formalności przekazania go do Polski. To czy może on zostać aresztowany po powrocie do Polski zależy od tego, czy sąd rejonowy w okręgu którego prowadzone jest postępowanie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Przy czym wcześniej, zgodnie z art. 249 § 2 kpk musiało zostać wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika