Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

Pytanie:

Czy podatnik - osoba fizyczna może zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o zwolnienie z należnego podatku dochodowego. Czy Prezydent posiada taką moc, aby zwolnić (całkowicie lub częściowo) podatnika z tego obowiązku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie, Prezydent Miasta nie jest właściwym organem do podejmowania jakichkolwiek decyzji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Organem tym jest właściwy urząd skarbowy (a ściślej – właściwy naczelnik urzędu skarbowego), który na wniosek podatnika, w określonych w przepisach okolicznościach, może:

  • zwolnić płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek (por. art. 22 § 2 Ordynacji podatkowej),
  • ograniczyć wysokość wpłacanych przez podatnika zaliczek (por. art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej),
  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć spłatę na raty (por. art. 48 Ordynacji podatkowej),
  • umorzyć zaległości podatnika oraz odsetki za zwłokę (por. art. 67 Ordynacji podatkowej).

Przepisy nie przewidują natomiast instytucji zwolnienia przez naczelnika urzędu skarbowego z obowiązku zapłaty podatku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: