e-prawnik.pl Porady prawne

Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy

Pytanie:

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy ze względu na prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu mogę prowadzić samochód bez prawa jazdy? Jakie są ewentualne konsekwencje w momencie kontroli przez policję? Nie ma jeszcze wyroku w mojej sprawie, toczy się postępowanie w prokuraturze, do sądu nie wpłynął jeszcze akt oskarżenia, a ja na dzień dzisiejszy jestem \"tylko\" podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy

19.8.2010

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, policjant w razie stwierdzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem. W przypadku zatrzymania prawa jazdy z powodu znajdowania się kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości, pokwitowanie nie uprawnia (jak w przypadku zatrzymania prawa jazdy i wydania pokwitowania z innych powodów) do kierowania pojazdem. Okres zatrzymania prawa jazdy zalicza się na poczet zakazu prowadzenie pojazdu.

Policjant jest uprawniony do uniemożliwienia kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu. W przypadku gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu, pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób. Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ