e-prawnik.pl Porady prawne

Prowadzenie samochodu w Polsce

Pytanie:

Czy obywatel Holandii (nie rezydent) może kierować samochodem służbowym firmy, której jest prezesem na polskich nr rejestracyjnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prowadzenie samochodu w Polsce

Nie ma przeszkód, aby obywatel innego państwa prowadził pojazd mechaniczny zarejestrowany na polskich numerach rejestracyjnych. Konieczne jest jednak, aby legitymował się ważnym prawem jazdy. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, określone w konwencjach o ruchu drogowym, może kierować odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu. Po upływie tego okresu osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, aby mogła prowadzić pojazd mechaniczny na obszarze RP obowiązana jest posiadać prawo jazdy wydane w Polsce. Osoba taka może otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii po oddaniu zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, ograniczenie to uwzględniane jest w wydanym prawie jazdy.

Potrzebujesz porady prawnej?