Przedawnienie a umowa pożyczki

Pytanie:

Jaki jest termin przedawnienia w przypadku umowy pożyczki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowa pożyczki regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego (art. 720- 724 kc). Ponieważ przepisy dotyczące umowy pożyczki nie zawierają szczególnych wskazań co do terminu przedawnienia roszczenia, zastosowanie mieć będą zasady ogólne, zgodnie z którymi termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Reguła ta wynika z art. 118 kodeksu cywilnego. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się zazwyczaj od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli od dnia, w którym wierzyciel mógł żądać świadczenia od dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY