e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa pożyczki

9 Artykułów


5 Informacji


150 Pytań i odpowiedzi


20 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Limit stopy procentowej pożyczki w lombardzie

  "Osoba fizyczna prowadzi lombard, która udziela pożyczek dla innych osób fizycznych pod zastaw rzeczy. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące stopy procentowej udzielanych w ten sposób pożyczek, ile może wynieść całkowity koszt udzielonych (...)"

  Limit stopy procentowej pożyczki w lombardzie
 • Przedmiot skargi pauliańskiej

  "Zgodnie z art. 527 k.c. wierzyciel jest chroniony przed działaniami dłużnika wyzbywającego się majątku. Np. córka dłużnika, która by nawet kupiła za cenę rynkową nieruchomość od ojca może przegrać sprawę pauliańską (o ile zostaną (...)"

  Przedmiot skargi pauliańskiej
 • Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

  "Zamierzam zawrzeć jako przedsiębiorca umowę pożyczki z konsumentem poza moim lokalem. Ustawa o kredycie konsumenckim uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...)"

  Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej
 • Stwierdzenie nieistnienia umowy pożyczki

  "Czy w związku z podrobieniem podpisu pod umową pożyczki możliwe jest stwierdzenie, że nie istnieje obowiązek zapłaty?"

  Stwierdzenie nieistnienia umowy pożyczki
 • Sfałszowanie umowy pożyczki a żądanie zapłaty

  "Czy na podstawie sfałszowanej (podrobiony podpis) umowy pożyczki można żądać od dłużnika zapłaty?"

  Sfałszowanie umowy pożyczki a żądanie zapłaty
 • Ważność umowy pożyczki

  "Czy umowa pożyczki niezawarta w formie pisemnej jest ważna?"

  Ważność umowy pożyczki