Sfałszowanie umowy pożyczki a żądanie zapłaty

Pytanie:

Czy na podstawie sfałszowanej (podrobiony podpis) umowy pożyczki można żądać od dłużnika zapłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Aby uzyskać stosowne orzeczenie, wierzyciel będzie musiał skierować sprawę do sądu. W sprawie o zwrot pożyczki możliwe jest uzyskanie nakazu zapłaty. Po otrzymaniu nakazu albo w trakcie postępowania sądowego należy wskazać, że podpis na umowie został sfałszowany. Konieczne może być skorzystanie z pomocy biegłego. Jeśli wykazane zostanie, że podpis jest sfałszowany, to powództwo zostanie oddalone i nie będzie podstaw, aby domagać się zapłaty. Bez orzeczenia prowadzenie egzekucji nie będzie możliwe, a zatem działania te będą wystarczające.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.8.2018

  Odpowiedzialność współmałżonka z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego

  Na podstawie zawartej umowy najmu lokalu mieszkalnego co do zasady wynajmujący zobowiązuje się oddać dany lokal do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, natomiast najemca jest zobowiązany (...)

 • 22.6.2010

  Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  Z dniem 16 kwietnia 2010 roku weszła w życie Ustawa o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 3 uchyliła Ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Obecnie zagadnienia (...)

 • 9.11.2004

  Umowa kredytu

  Dostępność kredytu bankowego jest jedną z podstaw dobrze rozwijającej się gospodarki rynkowej. Przedsiębiorcy potrzebują zastrzyku gotówkowego w celu sfinansowania swych przedsięwzięć, z których (...)

 • 30.3.2015

  Ustna umowa pożyczki - ograniczenia dowodowe

  Umowa pożyczki jest jedną z częstych form pomocy osobom z kręgu bliskich znajomych lub rodzinny, którzy potrzebują gotówki na różnorakie - mniej lub bardziej doniosłe - cele.

 • 18.4.2017

  Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

  Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym jednak porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, (...)