Udzielenie pożyczki spółce przez wspólnika

Pytanie:

"Wspólnik w spółce z o.o. w 1994 r. udzielił (niedokapitalizowanej) spółce pożyczki na zasilenie środków obrotowych niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej na okres trzech m-cy, a w przypadku popadnięcia w zwłokę będzie miał prawo żądania odsetek w wysokości ustawowej. W 1997r. podpisał oświadczenie, że nie będzie żądał zwrotu do czasu, gdy sytuacja finansowa spółki się poprawi i na to pozwoli. W 1998 r. zbył udziały w spółce. Obecnie spółka jest w likwidacji, po oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości (brak środków na pokrycie kosztów przeprowadzenia upadłości). Wymieniony wspólnik wystąpił z pozwem o zwrot pożyczki wraz z odsetkami. Czy roszczenie nie uległo przedawnieniu oraz co wynika z faktu przysługującego spółce zarzutu dylatoryjnego? "

Odpowiedź prawnika: Udzielenie pożyczki spółce przez wspólnika

W opisanej powyżej sytuacji należy uznać, iż termin wymagalności został określony na trzy miesiące od dnia zawarcia umowy pożyczki. Po upływie wspomnianych trzech miesięcy rozpoczął się bieg 10-letniego terminu przedawnienia roszczenia o zwrot kwoty pożyczki.

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane czynnością prawną. Zakaz ten dotyczy nie tylko przedłużenia terminu przedawnienia w sposób bezpośredni, lecz także pośredni – poprzez ustalenie późniejszego terminu wymagalności roszczenia po nadejściu dnia określonego wcześniej jako dzień wymagalności. Natomiast zgodna z prawem i skuteczna byłaby czynnosć prawna, na mocy której strony dokonują zmiany daty wymagalności przed nadejsciem wcześniej ustalnego terminu wymagalności, czyli przed rozpoczęciem biegu przedawnienia. W omawianym wypadku oświadczenie podpisane w 1997 r., które mogłoby stanowić (jeżeli stanowiłoby oświadczenie obu stron, a nie tylko pożyczkodawcy) ustalenie nowej daty wymagalności jest prawnie nieskuteczne, gdyż nastąpiło po dacie wymagalności roszczenia. W przedstawionym przypadku należy więc przyjąć, że nastąpiło przedawnienie roszczenia o zwrot kwoty pożyczki.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika