e-prawnik.pl Porady prawne

Odnowienie długu a solidarność dłużników

Pytanie:

Jak odnowienie długu wpływa na solidarność dłużników?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odnowienie długu a solidarność dłużników

20.1.2012

W pierwszej kolejności należy wskazać na treść art. 374 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym odnowienie dokonane między wierzycielem a jednym z dłużników solidarnych zwalnia współdłużników, chyba że wierzyciel zastrzegł, iż zachowuje przeciwko nim swe prawa. Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie). W razie wątpliwości poczytuje się, że zmiana treści dotychczasowego zobowiązania nie stanowi odnowienia. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy wierzyciel otrzymuje od dłużnika weksel lub czek.
Jak wskazano w „Kodeks cywilny. Komentarz”, red. prof. dr hab. Edward Gniewek (rok wydania: 2010, Wydawnictwo: C.H.Beck, Wydanie: 4) „odnowienie, zgodnie z dyspozycją art. 506 KC, prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania ze względu na umowę, na podstawie której w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej. Przyjmuje się, iż wygaszenie pierwotnego zobowiązania przez odnowienie nastąpiło z zaspokojeniem wierzyciela (zob. W. Czachórski, Zobowiązania, s. 349), a w tej sytuacji skutkuje to zwolnieniem ze zobowiązania wszystkich dłużników solidarnych na podstawie art. 366 § 1 KC. W stosunku obligacyjnym powstałym ze względu na nowację, wierzyciel ma już tylko tego dłużnika, z którym zawarł stosowną umowę i za spełnienie tego zobowiązania pierwotni dłużnicy solidarni nie odpowiadają.
Mimo tego ustawodawca dopuszcza zachowanie długu i odpowiedzialności solidarnej pozostałych dłużników (art. 374 § 1 in fine KC). Dla zachowania praw przeciwko dłużnikom, z którymi wierzyciel nie dokonywał nowacji, konieczne jest uczynienie przez wierzyciela zastrzeżenia tej treści w samej umowie o odnowienie. Zachowanie praw oznaczać będzie możliwość domagania się od dłużników solidarnych nie występujących w umowie nowacji, zaspokojenia zgodnie z treścią pierwotnego zobowiązania, a wobec dłużnika, który umowę taką zawarł, według treści nowego zobowiązania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ