Przedawnienie karalności "samowoli budowlanej"

Pytanie:

Jakie są terminy przedawnienia karalności tzw. "samowoli budowlanej". Jakie akty prawne i zawarte w nich przepisy regulują tą kwestię?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W obecnym stanie prawnym nie istnieje okres “przedawnienia karalności” samowoli budowlanej. Do 2003r. po upływie 5 lat od dnia zakończenia budowy obiektu budowlanego lub jego części nie można było nakazać rozbiórki obiektu, jeśli spełniał on określone warunki. Obecnie nie ma tego ograniczenia. Jeżeli samowola budowlana zostanie ujawniona, właściwy organ może nakazać jego rozbiórkę bez względu na okres, jaki upłynął od zakończenia budowy. Istnieje jednak możliwość zalegalizowania budowy, o ile spełnione zostaną określone warunki a inwestor uiści opłatę legalizacyjną.

Kwestie te regulują artykuły 48 – 49b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.)

Ponadto art. 90 tejże ustawy stanowi, iż kto wykonuje roboty budowlane bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie z art. 101§1 Kodeksu Karnego karalność tego przestępstwa ustaje po upływie 5 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: