e-prawnik.pl Porady prawne

Przedmiot skargi pauliańskiej

Pytanie:

Zgodnie z art. 527 k.c. wierzyciel jest chroniony przed działaniami dłużnika wyzbywającego się majątku. Np. córka dłużnika, która by nawet kupiła za cenę rynkową nieruchomość od ojca może przegrać sprawę pauliańską (o ile zostaną spełnione pozostałe przesłanki). Czy taka sama sytuacja zachodzi, kiedy owa hipotetyczna córka zamiast kupić nieruchomość pożyczy ojcu pieniądze pod hipotekę? Czy samo ustanowienie hipoteki na nieruchomości może być przedmiotem skargi pauliańskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedmiot skargi pauliańskiej

21.9.2012

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

Art. 527. § 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Fakt udzielenia pożyczki zabezpieczonej hipoteką nie jest uzyskaniem korzyści majątkowej, toteż nie można mówić o tym, że spełnione są wszystkie przesłanki skargi pauliańskiej. Ponadto wskazujemy, że zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie stwierdza się, że: „Okoliczność, że zaskarżoną czynnością prawną jest sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz innego wierzyciela, może mieć w świetle art. 527 § 1 i 2 k.c. znaczenie jedynie dla ogólnej oceny, czy czynność ta była dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli. Pokrzywdzenie to występuje bowiem wówczas, gdy na skutek zaskarżonej czynności dłużnik stał się niewypłacalny, albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż przed jej dokonaniem (art. 527 § 2 k.c.). Zabezpieczony hipoteką dług wobec innego wierzyciela, zmniejsza majątek dłużnika przeznaczony do egzekucji na rzecz pozostałych wierzycieli. Z uwagi na to, że „majątkiem” podlegającym egzekucji jest tylko majątek czynny, obliczając dla celów art. 527 § 1 i 2 k.c. majątek dłużnika, który mógłby podlegać egzekucji na rzecz skarżącego wierzyciela, należy odliczyć od niego wartość hipoteki obciążającej nieruchomość i tak określony majątek poddać ocenie w zakresie wskazanym w art. 527 § 2 k.c.” - tak Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 czerwca 2007 r. (II CSK 93/2007).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ