Przejście na emeryturę a zatrudnienie

Pytanie:

"Proszę o informacje, jakie są procedury i jakie czynności muszę wykonać osobiście i czego dopilnować, żeby zgodnie z prawem i przepisami przejść na emeryturę, przy jednoczesnym zatrudnieniu na cały etat? Urodziłem się 24 grudnia 1940 roku. Pracuję nieprzerwanie jako inżynier od 1964 roku. Do końca grudnia 2003 roku pracowałem na cały etat. Pod koniec 2003 otrzymałem wymówienie i jednocześnie propozycję zatrudnienia w tej samej firmie na 1/2 etatu. Propozycję przyjąłem i od stycznia 2004 pracuję w tej firmie na 1/2 etatu, za połowę dotychczasowych zarobków. Jednocześnie w 2004 roku zacząłem poszukiwania dodatkowej pracy, w celu wyrównania budżetu. Udało mi się dostać drugą pracę na 1/2 etatu w innej firmie. Podpisałem umowę najpierw na 3 miesiące, potem do końca 2004 r., a obecnie mam umowę do końca 2005 r. Godzę obowiązki w obu firmach pracując na przemian po tygodniu. Pod koniec grudnia 2005 r. osiągam 65 lat, tj. wiek emerytalny. W pierwszej firmie, gdzie pracowałem dotychczas przez wiele lat, zakończę pracę z końcem roku, ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Firma lub ja osobiście przekażę wniosek o emeryturę do ZUS. Chcę otrzymywać emeryturę od 1 stycznia 2006. W drugiej firmie otrzymałem propozycję umowy o pracę od stycznia 2006 na cały etat; nie wiem, na jaki okres, ale zakładam, że przynajmniej na rok, z możliwością przedłużenia. Czy mogę w drugiej firmie podpisać nową umowę o pracę z dniem 1 stycznia 2006, czy może lepiej podpisać trochę później, np. z dniem 2 lub 3 stycznia? Czy powinienem w kwestionariuszu dotyczącym okresów składkowych i nieskładkowych poinformować o przebiegu pracy w drugiej firmie (zaznaczam, że druga firma przysyła systematycznie raport i składki do ZUS), chociaż nie ma to wpływu na wymiar emerytury, bo wysokość zarobków w pierwszej firmie przez okres ponad 10 lat przekracza 250% średniej krajowej. Czy muszę załączyć zaświadczenie ZUS Rp-7 z drugiej firmy, biorąc pod uwagę argumentację z pytania 2? Jeśli moja umowa w drugiej firmie na czas określony na 1/2 etatu kończy się 31 grudnia 2005 roku, to czy muszę w p. 8 wniosku o emeryturę wpisać, że pracuję w dwóch firmach i że w jednej i drugiej umowa się kończy z dniem 31 grudnia 2005? Może wystarczy tylko informacja o pierwszej firmie? Czy z chwilą zakończenia pracy przysługuje mi odprawa emerytalna i w jakiej wysokości?"

Odpowiedź prawnika: Przejście na emeryturę a zatrudnienie

Osiągnięcie wieku emerytalnego w grudniu 2005 r., w którym to miesiącu ukończy Pan 65 lat uprawnia Pana do przejścia na emeryturę. Problem, który Pan przedstawił w pytaniach jest zagadnieniem spornym. Punktem wyjścia dla dalszych rozważań jest Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 10 listopada 2004 r. II UZP 9/2004, która stanowi, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu, jeżeli emeryt nie rozwiąże wszystkich stosunków pracy, w których pozostawał bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Zatem konieczne jest rozwiązanie wszystkich stosunków pracy w jakich wnioskujący o emeryturę pozostaje. We wniosku wystarczające jest podanie jednego stosunku zatrudnienia, który będzie podstawą do ustalenia wysokości emerytury.

W Pana sytuacji, kiedy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury z zatrudnienia w ZUS przekraczał 250% i do tej wartości musiał być obniżony, wysokość zarobku w drugiej pracy istotnie nie ma wpływu na wysokość emerytury. Jednakże i tak musi dojść do rozwiązania obu stosunków pracy jako warunku uzyskania prawa do emerytury. We wniosku umieszcza się wszystkie zatrudnienia, od których była odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne. Wprawdzie ustalenie emerytury z uwagi na przekroczenie 250 wskaźnika z pierwszego zatrudnienia jest wystarczające, to należy podać również i drugie zatrudnienie. W formularzu Rp-7 nie ma pkt 8. W Pana przypadku wykonywanie pracy na rzecz obu pracodawców musi zostać zakończone, gdyż w innym przypadku prawo do emerytury ulegnie zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy (stosunków pracy) z pracodawcą (pracodawcami), na rzecz którego(ch) wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Odprawa emerytalna jak najbardziej Panu przysługuje. Warunkiem jej uzyskania jest ustanie stosunku pracy z pracodawcą z powodu przejścia na emeryturę przy jednoczesnym spełnieniu warunków uprawniających do jej otrzymania. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Odprawa przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, chyba że układ zbiorowy stanowi inaczej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika