Przekazanie prawa użytkowania

Pytanie:

Czy jest możliwe przekazanie prawa użytkowania innej osobie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

„Użytkowanie ma charakter osobisty, czyli jest ściśle związane z osobą użytkownika. Następstwem osobistego charakteru użytkowania jest jego niezbywalność, która ogranicza użytkownika w możliwości rozporządzania tym prawem. Niezbywalność użytkowania oznacza, że użytkowanie nie może stanowić przedmiotu obrotu prawnego; użytkowanie nie może być przeniesione na inną osobę w drodze czynności prawnej; nie przechodzi na spadkobierców użytkownika; nie podlega egzekucji. Niezbywalność jest cechą każdego użytkowania, bez względu na przedmiot użytkowania i osobę użytkownika” (S. Rudnicki, Komentarz, 2006, s. 448).

Niezbywalność użytkowania należy rozumieć jako ograniczenie w zakresie dotyczącym rozporządzeń tym prawem przez użytkownika. Użytkowanie ustanowione na rzecz użytkownika ma charakter osobisty. Dlatego dysponowanie tym prawem jest niedopuszczalne, tj. prawa podmiotowego użytkowania nie można przekazać innej osobie (tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2009 r., I OSK 263/09, LEX nr 563546). 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: