e-prawnik.pl Porady prawne

Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze

Pytanie:

Faktura VAT jest wystawiana za wykonaną usługę firmie B, przez firmę A. Natomiast przelew jest dokonywany przez firmę B, nie na konto firmy A, lecz na konto innej firmy C, która nie jest w zasadzie związana z transakcją, ale przelew taki następuje na życzenie firmy A. Oczywiście zapłaty podatków dokonuje firma A. Czy takie działanie jest dopuszczalne w świetle prawa? A także, czy sytuacja byłaby podobna, w przypadku, gdyby konto, na które trafi przelew było kontem osobistym osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze

22.5.2006

Przede wszystkim opisana sytuacja może być niekorzystna dla firmy B, która jest zobowiązana do zapłaty. Zapłata na konto firmy C oznacza, ze świadczenie pieniężne jest spełnione do rąk osoby nieuprawnionej do jego przyjęcia. Mogłoby się okazać, że po dokonaniu zapłaty zgodnie z prośbą firmy A ta sama firma zażąda ponownie zapłaty. W takiej sytuacji musieliby Państwo udowadniać, że wierzyciel (A) skorzystał z pieniędzy przekazanych na konto C. Aby uniknąć takiej sytuacji przed dokonaniem przelewu konieczne byłoby uzyskanie od firmy A pisemnego oświadczenia firmy A, ze poleca dokonać zapłaty na konto firmy C.

Pomijając powyższą kwestię należy stwierdzić, że sama transakcja opisana w pytaniu nie jest sprzeczna z prawem.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze

Tomasz

7.11.2018 15:54:12

Re: Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze

Jeżeli numer konta jest numerem bramki płatniczej z którą firma A ma umowę i jednocześnie firma A ma umowę z firmą B, że przelewy będę dokonywane na konto firmy C i firma B wie, że jest to bramka płatnicza, to wciąż istnieje ryzyko, że firma A mogłaby żądać ponownej zapłaty?

Re: Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze

Danuta

31.1.2018 9:53:24

Re: Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze

nawetjesli podane konto jest kontem osobistym kogos innego? to tez nie jest sprzeczne z prawem?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ