Przelew na konto w banku zagranicznym

Pytanie:

"Dokonując przelewu z konta osobistego na konto w banku zagranicznym w walucie obcej na rzecz osoby fizycznej jakiego należy użyć tytułu na przelewie, żeby być w zgodzie z obowiązującym prawem dewizowym oraz do jakiej kwoty można dokonać przelewu? "

Odpowiedź prawnika: Przelew na konto w banku zagranicznym

Zgodnie z art.14.2 ustawy Prawo Dewizowe (Dz.U. nr 160 poz.1063 z 98r.) rezydenci czyli m.in. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju obowiązani są podać bankowi, za którego pośrednictwem dokonują płatności lub transferu tytuł, z jakiego płatność lub transfer są dokonywane a na żądanie tego banku przedstawić dokumenty potwierdzające, że dana płatność lub transfer stanowi obrót bieżący (np. zapłata za zakupione towary lub usługi) lub obrót kapitałowy (w rozumieniu ustawy, czyli zgodnie z art. 2.1 pkt.13 i 16), którego dokonanie nie wymaga zezwolenia dewizowego. Tytuł, o którym mowa, winien odpowiadać rzeczywistości i być legalny a jego charakter przesądzać będzie o ewentualnej konieczności uzyskania zezwolenia dewizowego. Pamiętać dodatkowo należy, iż w przypadku transferu za granicą wartości dewizowych dokonanego przez rezydenta na rzecz nie rezydenta w kwocie, której wysokość przekracza równowartość 20 000 EURO bank obowiązany jest zażądać przedstawienia wymienionych wcześniej dokumentów. Kwota, do której można dokonywać przelewu bez obowiązku uzyskania stosownego zezwolenia dewizowego wynosi równowartość 10 000 EURO (obrót pozagospodarczy), o ile ze względu na tytuł prawny przelewu przepisy szczególne nie stanowią inaczej.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika