Przeniesienie lub umorzenie akcji imiennych

Pytanie:

Czy w przypadku przeniesienia akcji imiennej, jak również w razie umorzenia takiej akcji niezbędne jest unieważnienie dokumentów akcji zgodnie z art. 358 KSH?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przywołany w pytaniu art. 358 kodeksu spółek handlowych przewiduje, iż jeżeli treść dokumentu akcji stała się nieaktualna na skutek zmiany stosunków prawnych, spółka może wezwać akcjonariusza - w drodze ogłoszenia lub listu poleconego - do złożenia dokumentu akcji w spółce w celu zmiany treści dokumentu lub jego wymiany, z zagrożeniem unieważnienia dokumentu akcji. W miejsce unieważnionego wydaje się nowy dokument akcji. W piśmiennictwie uważa się, iż zakres tego przepisu obejmuje także umorzenie akcji. Innymi słowy, umorzenie akcji może skutkować koniecznością ich unieważnienia. Inaczej rzecz wygląda w odniesieniu do przeniesienia akcji imiennej. Treść art. 339 ksh wskazuje wyraźnie, iż przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo na świadectwie tymczasowym, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji lub świadectwa tymczasowego. Wynika z tego zatem, iż do przeniesienia akcji imiennej niezbędne jest odpowiednie oświadczenie zbywcy oraz przeniesienie posiadania akcji. Wystarczającym zapisem jest klauzula na akcji: "Przenoszę tę akcję na X". Stąd w tym wypadku nie ma mowy o unieważnieniu akcji imiennej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.5.2008

  Rozporządzanie akcjami w spółkach akcyjnych

  Akcje są papierami wartościowymi, które mogą być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Ucieleśniają one określone w kodeksie spółek handlowych uprawnienia i obowiązki a także stanowią dowód (...)

 • 26.10.2010

  Rodzaje akcji w spółkach akcyjnych

  Akcja jest świadectwem uczestnictwa akcjonariusza w tworzeniu majątku spółki. Na podstawie akcji może on wykonywać przyznane akcjonariuszom uprawnienia - ma prawo głosu, prawo do dywidendy (...)

 • 16.6.2008

  Księga akcyjna - treść i podmioty zobowiązane do jej prowadzenia

  Każda spółka akcyjna powinna prowadzić księgę akcyjną, w której zapisywane są akcje imienne oraz świadectwa tymczasowe. Organem, który prowadzi księgę akcyjną jest zarząd. Księga odzwierciedla (...)

 • 17.6.2008

  Świadectwa tymczasowe, użytkowe i założycielskie w spółce akcyjnej

  Spółka akcyjna obok akcji, które są papierami wartościowymi, oraz są tytułem uczestnictwa w dochodach spółki, może wydawać także inne dokumenty, które uprawniają do partycypacji w zysku spółki. (...)

 • 16.6.2008

  Obniżenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej

  Wysokość kapitału zakładowego określa statut spółki akcyjnej. Kapitał ten nie może być niższy niż 500 000 złotych. Określenie w statucie zbyt dużego kapitału zakładowego może być w pewnych (...)