e-prawnik.pl Porady prawne

Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

Pytanie:

Po pięciu latach wygasa prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Ja mam przerwę sześcioletnią. Zgubiłam prawo wykonywania zawodu, a Izby Pielęgniarskie odmówiły wydania duplikatu twierdząc, że i tak moje prawo jest nieważne i wydadzą mi nowe po uaktualnieniu (min. 3 miesiące w praktyki w szpitalu na zasadzie wolontariatu). Czy Izby Pielęgniarskie mogą odmówić wydania duplikatu powołując się na powyższe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

2.4.2002

Zgodnie z art. 12 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2001r. nr 57 poz. 602) prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Zgodnie natomiast z ustępem drugim powołanego artykułu Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu albo ograniczonym prawie wykonywania zawodu według ustalonego wzoru. Utrata przez Panią prawa wykonywania zawodu w związku z 5- letnia przerwą w pracy w zawodzie uzasadnia brak zgody Okręgowej Rady na wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu, gdyż prawo to Pani nie przysługuje. Podjęcie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej po upływie pięciu lat od ukończenia stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż pięć lat wymaga odbycia przeszkolenia.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych ustala program i sposób przeszkolenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

Iga

18.3.2012 21:4:23

Re: Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

na stronie naczelnej Izby pielegniarskiej w Warszawie znajduje się zupełnie inna interpretacja przepisów, ktora mówi, ze pielęgniarka nie traci prawa wykonywania zawodu. Przeszkolenie zaś jest niezbędne gdy ubiega się o powrót do pracy po przerwie dłuższej niż 5 lat. Proponuję skontaktować się z Izbą w Warszawie i ich radcą prawnym, który mówi na stronie o prawie wykonywania zawodu

Re: Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

położna

16.2.2010 16:1:52

Re: Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

czy to prawda,że przeszkolenie nie może trwać krócej niż 210 godzin i nie dłużej niż 420[uchwała nr 120/2001/III

Re: Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

położna

16.2.2010 16:0:45

Re: Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

czy to prawda,że przeszkolenie nie może trwać krócej niż 210 godzin i nie dłużej niż 420[uchwała nr 120/2001/III

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ