Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

Pytanie:

"Po pięciu latach wygasa prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Ja mam przerwę sześcioletnią. Zgubiłam prawo wykonywania zawodu, a Izby Pielęgniarskie odmówiły wydania duplikatu twierdząc, że i tak moje prawo jest nieważne i wydadzą mi nowe po uaktualnieniu (min. 3 miesiące w praktyki w szpitalu na zasadzie wolontariatu). Czy Izby Pielęgniarskie mogą odmówić wydania duplikatu powołując się na powyższe?"

Odpowiedź prawnika: Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

Zgodnie z art. 12 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2001r. nr 57 poz. 602) prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Zgodnie natomiast z ustępem drugim powołanego artykułu Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu albo ograniczonym prawie wykonywania zawodu według ustalonego wzoru. Utrata przez Panią prawa wykonywania zawodu w związku z 5- letnia przerwą w pracy w zawodzie uzasadnia brak zgody Okręgowej Rady na wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu, gdyż prawo to Pani nie przysługuje. Podjęcie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej po upływie pięciu lat od ukończenia stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż pięć lat wymaga odbycia przeszkolenia.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych ustala program i sposób przeszkolenia.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Iga 2014-03-18 21:04:23

    na stronie naczelnej Izby pielegniarskiej w Warszawie znajduje się zupełnie inna interpretacja przepisów, ktora mówi, ze pielęgniarka nie traci prawa wykonywania zawodu. Przeszkolenie zaś jest niezbędne gdy ubiega się o powrót do pracy po przerwie dłuższej niż 5 lat. Proponuję skontaktować się z Izbą w Warszawie i ich radcą prawnym, który mówi na stronie o prawie wykonywania zawodu

  • położna 2012-02-16 16:00:45

    czy to prawda,że przeszkolenie nie może trwać krócej niż 210 godzin i nie dłużej niż 420[uchwała nr 120/2001/III


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika