Przestępstwo nadużycia władzy

Pytanie:

"Czy prokurator jest funkcjonariuszem publicznym? Jeżeli jest, gdzie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (231 kk) przez prokuratora rejonowego? "

Odpowiedź prawnika: Przestępstwo nadużycia władzy

Kodeks karny w art. 115 § 13 stanowi, iż funkcjonariuszem publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, 3) sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, kurator sądowy, osoba orzekająca w sprawach o wykroczenia lub w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, itd. Tak więc prokurator jest funkcjonariuszem publicznym. Natomiast zgodnie z art. 231 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli więc funkcjonariusz publiczny miałby odpowiadać za czyn opisany tym przepisem konieczne jest złożenie zawiadomienia o tym fakcie do prokuratora wyższej instancji.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ORKAN 2013-11-06 10:56:02

    GDY PROKURATOR BŁĘDNIE KWALIFIKUJE CZYN PRZESTĘPCZY TYM SAMYM KIERUJE PRZECIWKO W JEGO MNIEMANIU PODEJRZANEMU AKT OSKARŻENIA NADUŻYWAJĄC WŁADZY POWINIEN PODLEGAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ. W MOIM PRZYPADKU TO PANI PROKURATOR POMYLIŁA NAWET PROKURATURY TJ. NAPISAŁA, ŻE PRACUJE W INNEJ PROKURATURZE. Tu zachodzi pytanie ? Czy Prokuratorzy od czasu do czasu nie powinni być poddawani badaniom psychiatrycznym, ponieważ w zasadzie decydują o ludzkich sprawach i w większości wsadzają do więzienia tzw. drobnicę, a faktyczni przestępcy pozostają na wolności.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika