Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Pytanie:

"Witam, czy muszę złożyć wniosek do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego? "

Odpowiedź prawnika: Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Kwestia kierowania ubezpieczonych na leczenie sanatoryjne (formalnie leczenie uzdrowiskowe) jest bardzo skąpo uregulowana w przepisach. Leczenie uzdrowiskowe przysługuje świadczeniobiorcom na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a pobyt w sanatoriach uzdrowiskowych (nie w szpitalach i prewentoriach) jest częściowo odpłatny w zakresie kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Dojazd zarówno do szpitali, prewentoriów, jak i sanatoriów jest pokrywany przez świadczeniobiorcę. Leczenie w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego jest finansowane przez Fundusz na podstawie zawartych ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia w zakresie leczenia uzdrowiskowego umów w tym rodzaju świadczeń. Obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 931) określa wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, jak również poziom i sposób finansowania świadczeń gwarantowanych, natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. Nr 142, poz. 835) określa zasady wystawiania i potwierdzania skierowania na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację uzdrowiskową. W skierowaniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może określić, miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Wybór miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej dokonany przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wiążący dla oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Oddział wojewódzki NFZ prowadzi listę świadczeniobiorców, którzy nie uzyskali potwierdzenia skierowania z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Świadczeniobiorca powinien być poinformowany pisemnie o swojej kolejności na liście świadczeniobiorców. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdza skierowanie wystawione świadczeniobiorcy, który znajduje się na liście, w pierwszej kolejności, jeżeli są miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przewidziane w umowach z tymi zakładami.

 

W konkluzji przepisy nie przewidują żadnych wytycznych czy też trybów przesuwania terminu leczenia - w tej sytuacji wszystko odbywa się na zasadzie praktyki danego oddziału NFZ. Nie ma tutaj przepisów, na które może się Pani powołać – należy po prostu wyartykułować swoją prośbę, wskazać pasujący termin i oczekiwać na ustosunkowanie się ze strony NFZ. Poniżej projekt pisma – tekst na czerwono prosimy uzupełnić we własnym zakresie:

 

 

[miejscowość, data]

 

Do:

 Oddziału Wojewódzkiego NFW w [nazwa

[adres]
Wnioskodawca:
 
[Pani dane
WNIOSEK 

o przesunięcie terminu leczenia uzdrowiskowego 
W związku z otrzymanym skierowaniem z dnia [data, sygnatura] do leczenia uzdrowiskowego w [nazwa uzdrowiskowego] w dniu [data], zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie powyższego terminu terminu na [wskazać konkretny inny termin lub przedział czasowy]. Swoją prośbę motywuję [wskazać krótko i zwięźle przyczyny, np. obowiązki zawodowe, rodzinne, itp.].
W związku z powyższym proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
[podpis]Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika