Rodzaje robót budowlanych wymagające uzyskania pozwolenia na budowę

Pytanie:

Jakie rodzaje robót budowlanych wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasadą wynikającą z podanego aktu prawnego jest konieczność uzyskiwania – przed podjęciem prac – pozwolenia na budowę:

Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.

„Art. 28 ust. 1 stwierdza jednoznacznie, że podstawową zasadą, na jakiej opiera się obowiązujące w Polsce prawo budowlane, jest to, iż roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zasada ta dotyczy zarówno budowy, jak i odbudowy, rozbudowy oraz nadbudowy obiektów budowlanych, a także prac polegających na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 i 7). Jak słusznie zwraca uwagę Z. Niewiadomski (Prawo budowlane..., red. Z. Niewiadomski, s. 314), nie tylko rozpoczęcie robót budowlanych, lecz także ich prowadzenie na każdym etapie wymaga posiadania przez inwestora ostatecznej decyzji administracyjnej - pozwolenia na budowę. Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym decyzja o pozwoleniu na budowę umożliwiająca rozpoczęcie robót budowlanych musi być decyzją ostateczną.” - tak Wiśniewski Adam, Łaczmańska Monika, Godlewski Rafał, Kisilowska Helena (redakcja), Nosek Wojciech, Sypniewski Dominik, Woźniak Agnieszka, Woźniak Cezary w publikacji pt. „Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz” (Warszawa 2010 LexisNexis (wydanie II)).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY