Roszczenia przysługujące osobie, której dobra osobiste zostały naruszone

Pytanie:

Jakie roszczenia z Kodeksu cywilnego przysługują osobie, której dobra osobiste zostały naruszone?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 24 Kodeksu cywilnego przewiduje roszczenia przysługujące osobie, której dobro osobiste zostało zagrożone lub naruszone cudzym działaniem – ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych (§ 2).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Grażyna

6.2.2014 14:8:34

Re: Roszczenia przysługujące osobie, której dobra osobiste zostały naruszone

Art 24 (1) K.c. nie zawsze jest przestrzegany przez Sąd. Mam taką sprawę i w pierwszej instancji Sąd oddalił powództwo uznając że nie poniosłam żadnej szkody. Moje dane zostały upublicznione w mediach -Kuriera Szczecińskiego o zadłużeniu wysokiej kwoty na rzecz spółdzielni co jest nieprawdą. W dniu 7 lutego 2014 r Sąd drugiej instancji SO Szczecin. ogłosi wyrok ws. naruszenia dobra osobistego,które zostało naruszone przez Spółdzielnię Mieszkaniowa Śródmieście w Szczecinie . Oczekuje na wyrok który może mnie zaskoczyc.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY