Roszczenie o wydanie przedmiotu spadkowego

Pytanie:

Samochodem taty po jego śmierci jeździł jego siostrzeniec. Czyli osoba nie powołana do dziedziczenia. Czy ja jako spadkobierca mogę domagać się odszkodowania z tego tytułu? Czy taki wniosek o odszkodowanie powinnam zgłosić do sądu do wydziału cywilnego? Czy ma to być sąd zgodny z moim miejscem zamieszkania czy też zamieszkania taty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ma Pani dwie mozliwości. Kodeks Cywilny przewiduje roszczenie o wydanie spadku. Spadkobierca może żądać, ażeby osoba, która włada spadkiem jak spadkobierca, lecz spadkobiercą nie jest wydała mu spadek. Aby móc skorzystać z tego prawa niezbędne jest spełnienie pewnych przesłanek: spadkobierca, który posiada tytuł do spadku został pozbawiony władania spadkiem lub jego częścią przez osobę roszczącą sobie prawa do spadku a przedmioty, których władania został pozbawiony znajdowały się we władaniu spadkodawcy. Po spełnieniu tych przesłanek spadkobiercy przysługuje roszczenie o wydanie spadku lub jego części i roszczenia np. o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o naprawienie szkody z tytułu zużycia. Jeżeli w Pani przypadku nie jest spełniona któraś z przesłanek np. siostrzeniec wcale nie rości sobie praw do spadku albo samochód nie znajdował się we władaniu spadkobiercy może Pani wystąpić z roszceniem windykacyjnym. Jest to roszczenie przysługujące właścicielowi rzeczy względem osoby, która rzeczą włada o wydanie rzeczy. Roszczenia uzupełniające zależą od tego, czy osoba władająca rzeczą była w złej czy dobraj wierze, tzn. czy była świadoma braku prawa do władania rzeczą. W opisanej przez Panią sytuacji można przyjąć, że siostrzeniec był w złej wierze, ponieważ raczej był świadomy, że nia ma żadnych praw odnośnie samochodu. Będzie wówczas odpowiedzialny za korzystanie z rzeczy, za zużycie i utratę rzeczy. Jednak aby mogła Pani wystąpić z tymi roszczeniami niezbędne jest wykazania się odpowiednimi tytułami. W pierwszym wypadku będzie to stwierdzenie nabycia spadku.Natomiast w drugim wypadku musi Pani wykazać swoje prawa właścicielskie. Może to być także stwierdzenie nabycia spadku. Musi Pani wystąpić do sądu miejsca zamieszkania pozwanego, do wydziału cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 26.5.2010

  Zapis i polecenie w testamencie

  Zapis to rozrządzenie testamentowe, w wyniku którego na spadkobiercę lub zapisobiercę nakładany jest obowiązek spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz innej oznaczonej osoby (...)

 • 7.8.2006

  Jak oznaczyć wartość przedmiotu sporu w postępowaniu przed sądem?

  W postępowaniu cywilnym, jeżeli powód dochodzi praw majątkowych, zobowiązany jest w pozwie oznaczyć wartość przedmiotu sporu. Brak tego oznaczenia spowoduje zwrot pozwu celem uzupełnienia. (...)

 • 25.4.2017

  Kto może dochodzić zachowku?

  Roszczenie o zachowek jest formą ochrony prawnej interesów majątkowych osób najbliższych spadkobiercy. Dzięki niemu mogą oni dochodzić części swojej schedy spadkowej, pomimo pominięcia (...)