Rozbudowa blisko granicy działki

Pytanie:

Planuję rozbudowę domu, część dobudówki chciałabym postawić od strony działki sąsiada, z tym, że są to użytki rolne. Zgodnie z moimi planami nowa część budynku znalazłaby się w odległości ok. 1 m od granicy działki. Czy jeśli będę miała zgodę sąsiada na budowę tak blisko jego działki, to mogę liczyć na to, że również Urząd Gminy wyda mi zezwolenie na tą rozbudowę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozumiemy, że to działka sąsiada ma charakter użytków rolnych. Jeśli w gminie nie uchwalono jeszcze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to przed pozwoleniem na budowę trzeba uzyskać decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Odległość budynku od granicy sąsiedniej działki normuje rozporządzenie o warunkach, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.  

Budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną co do zasady w odległości nie mniejszej niż: 

  • 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
  • 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Ściana bez okien i drzwi może być wybudowana w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli:

  • wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
  • nie jest możliwe zachowanie odległości 3 m ze względu na rozmiary działki.

Brak natomiast przepisów regulujących odległość od sąsiedniej działki rolnej. Rozstrzygające będą w tym zakresie przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgoda sąsiada nie gwarantuje, że organ wydający pozwolenie na budowę zgodzi się na budowę w odległości 1 m od granicy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: