rozdawanie ulotek w miejscu publicznym

Pytanie:

Przedsiębiorca reklamuje się poprzez rozdawanie ulotek w miejscu publicznym (chodniki przy ulicach) Czy to wymaga jakichkolwiek zezwoleń?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasadniczo rozdawanie ulotek w miejscach publicznych nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia. Penalizacji natomiast podlega umieszczanie w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenia, plakatu, afiszu, apelu, ulotki, napisu lub rysunku albo wystawianie ivh na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem (art. 63a k.w.). Niemniej jednak na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą w tym zakresie wprowadzić ograniczenia. Zgodnie bowiem z tym przepisem w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

W konsekwencji należy sprawdzić, czy w gminie, na terenie której ulotki mają być rozdawane nie obowiązują w tym zakresie odrębne przepisy prawa miejscowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.4.2018

  Internet to miejsce publiczne

  Sąd Najwyższy uznał, że internet jest miejscem publicznym. Po rozpoznaniu kasacji Rzecznika wniesionej na niekorzyść lidera stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” (...)

 • 4.5.2018

  Zmiana zasad bezpośredniego zawierania umów w transporcie kolejowym

  Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie między innymi: zmienia zasady bezpośredniego zawierania umów w transporcie kolejowym, zobowiązuje organizatorów publicznego transportu (...)

 • 19.12.2013

  VAT 2014. Nowe terminy wystawiania faktur

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów (...)

 • 27.8.2018

  Cisza nocna - jakie są następstwa zakłócania ciszy nocnej

  Prawdopodobnie każdy z nas przynajmniej raz w życiu doświadczył przykrych następstw zakłócania ciszy nocnej. Nasz spokojny sen wpływa na sprawne funkcjonowanie organizmu za dnia, dlatego (...)

 • 16.12.2013

  Ulgi na przejazdy nauczycieli - zmiana w 2014 roku

  Od 1 stycznia 2014 roku nauczyciele przedszkoli otrzymają prawo do ulg w przejazdach publicznym transportem zbiorowym kolejowym i autobusowym, które dotychczas posiadali nauczyciele szkół podstawowych, (...)