Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu

Pytanie:

"Jestem zameldowany na stałe w miejscowości Czechy k/ Zduńskiej Woli. Miejscem zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej jest Kamyk, Gm. Kłobuck, powiat Kłobuck. Zakupiłem samochód z leasingu na fakturę na moją firmę i tak chcę go zarejestrować. Wydział Komunikacji w Kłobucku interpretuje, że powinienem samochód zarejestrować w miejscu stałego zameldowania i na osobę fizyczną. Zaznaczam, że prowadzę działalność jako firma jednoosobowa. Czy mogę, rejestrując samochód na osobę fizyczną rozliczać koszty eksploatacji samochodu? Jeśli tak, to jak mam rozliczać koszty, jeśli samochód jest zarejestrowany na osobę fizyczną, a nie na firmę. Czy wg ewidencji przebiegu kilometrów, czy wg faktur zakupywanych części i paliwa?"

Odpowiedź prawnika: Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie ma ściśle wydzielonego majątku osobistego i firmowego. Stąd często składniki majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej są w rzeczywistości składnikami majątku osobistego i jako takie są np. zarejestrowane (m.in. samochody). Sam fakt, iż samochód jest zarejestrowany na osobę fizyczną (właściciela prowadzącego działalność gospodarczą), nie ogranicza możliwości wykorzystywania samochodu w działalności gospodarczej i odpowiedniego rozliczania związanych z tym kosztów.

Sposób rozliczania kosztów związanych z eksploatacją samochodu w działalności gospodarczej zależy od tego, czy podatnik uzna pojazd za środek trwały (w takim przypadku będzie mógł zaliczyć bez limitu w koszty m.in. udokumentowane wydatki na części i paliwo), czy też nie uzna go za środek trwały (w takim przypadku ewentualne wydatki będą stanowiły koszty podatkowe do wysokości wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu).

W tym ostatnim przypadku bowiem, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 i 7 ustawy, przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Polecamy także: Jak prawidłowo rozliczać wydatki na prywatny samochód używany w firmie?


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika