Rozwiązanie umowy darowizny

Pytanie:

Podarowałem koledze samochód. Spisaliśmy umowę darowizny, podbita u notariusza. Upłynęło dwa tygodnie. W chwili obecnej obdarowany kolega chce oddać mi auto, twierdząc, że za dużo będzie musiał zapłacić za naprawę. Z uwagi na swą decyzję, kolega w chwili obecnej, nigdzie nie zgłaszał jeszcze darowizny i nie przerejestrował jeszcze auta. Czy należy zgłosić w Urzędzie Podatkowym, że nie doszło do skonsumowania darowizny, ponieważ została zwrócona i czy z tego tytułu będzie się należał jakiś podatek? Samochód nie został jeszcze przerejestrowany? Ubezpieczenie samochodu nie zostało jeszcze wypowiedziane. Również nowego nie zawarto.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy prawa nie regulują wprost możliwości rozwiązania umowy przez późniejszą umowę stron. W literaturze prawniczej przyjmuje się jednak, iż jest to dopuszczalne na zasadzie swobody umów. Zatem strony umowy darowizny mogą dokonać jej zgodnego rozwiązania, kończąc łączący je stosunek prawny poprzez uchylenie w całości pierwotnej umowy. Wskutek zawarcia umowy rozwiązującej gasną podjęte w pierwotnej umowie zobowiązania stron. Przy czym w umowie rozwiązującej strony powinny wyraźnie zastrzec, iż umowa rozwiązująca wywołuje skutki ex tunc, tj. z mocą wsteczną od momentu zawarcia umowy pierwotnej.

 

W takiej sytuacji, ponieważ umowa darowizny będzie uważana za niebyłą, nie powinien wystąpić obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.9.2018

  Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

  Jak zawrzeć umowę darowizny, żeby była ona skuteczna. Kiedy i z jakich przyczyn można odwołać darowiznę? Czy w umowie darowizny można obdarowanego do czegoś zobowiązać i jakie to rodzi konsekwencje? (...)

 • 24.4.2017

  Podatek od darowizny - Jaki podatek należy zapłacić od darowizny?

  Obowiązkowi podatkowemu w podatku od spadków i darowizn podlegają osoby otrzymujące darowiznę, której wysokość przekracza kwotę wolną od podatku. Jeżeli nabycie własności rzeczy (...)

 • 21.10.2018

  Co nowego w „podatku miedziowym”?

  W rządowym projekcie nowelizacji ustawy zawarto rozwiązania dotyczące przedsiębiorców zajmujących się wydobyciem miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej.

 • 13.4.2016

  Umowa dożywocia

  Dożywocie jest instytucją uregulowaną w kodeksie cywilnym (od art. 908 kc do art. 916 kc). Umowa dożywocia jest jednym ze sposobów na przeniesienie własności nieruchomości na osobę trzecią. (...)

 • 21.8.2014

  Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

  Darowizna to chyba najczęściej stosowana umowa w stosunkach rodzinnych. Obowiązki z nią związane mogą nieco się różnić w zależności od przedmiotu darowizny. W niniejszej poradzie zajmiemy (...)