e-prawnik.pl Porady prawne

Ryczałt a usługi reklamowe

Pytanie:

Mąż prowadzi firmę jednoosobową opodatkowaną w formie książki przychodów i rozchodów. Czy ja, jego żona, mogę nowo otwartą firmę opodatkować ryczałtem? Firma zajmować się będzie reklamą, tak jak firma męża.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ryczałt a usługi reklamowe

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Pod pozycją 17 załącznika nr 2 znajdują się natomiast Usługi reklamowe (PKWiU grupa 74.4). Zatem, jeśli podatniczka zamierza prowadzić działalność w zakresie usług reklamowych, nie może wybrać opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Potrzebujesz porady prawnej?