Ryczałt i zasady ogólne

Pytanie:

"Prowadzę jednoosobową firmę opodatkowaną ryczałtem. Chcemy z kolegą założyć spółkę cywilną. Czy spółka może prowadzić książkę przychodów i rozchodów, czy też musi być ryczałtowcem? Czy ja mogę płacić ryczałt, a kolega rozliczać się na podstawie książki przychodów i rozchodów?"

Odpowiedź prawnika: Ryczałt i zasady ogólne

Przepisy prawa podatkowego traktują pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, jak również pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną samodzielnie przez osobę fizyczną, jako odrębne i niezależne od siebie formy prowadzenia działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w różnych formach, mają, co do zasady, swobodę opodatkowania przychodów pochodzących z poszczególnych form działalności w różny sposób (opodatkowanie ryczałtowe, bądź na ogólnych zasadach). Możliwe jest zatem równoczesne prowadzenie przez podatnika działalności jednoosobowo opodatkowanej w formie ryczałtu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych.

Nie ma natomiast możliwości, aby wspólnicy spółki cywilnej mogli wybrać w ramach prowadzonej przez siebie (tej samej), pozarolniczej działalności gospodarczej, odmienne formy opodatkowania tej działalności, tj. jeden wspólnik zasady ogólne, a drugi wspólnik ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (tak: Postanowienie Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z dnia 30 czerwca 2006 r., sygn. IA-415/69/2006).

Znamienne jest, że w ramach zasad ogólnych, wspólnicy spółek osobowych, do których zalicza się również spółka cywilna, mają możliwość wyboru opodatkowania dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej w ramach tych spółek osobowych, bądź na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 (tj. wg skali podatkowej) lub na zasadach określonych w art. 30c (tj. jednolita stawka 19%) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże pamiętać należy, że tak dokonany wybór przez konkretnego wspólnika spółki, będzie dotyczył wszystkich form prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, do których będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika