Rygor natychmiastowej wykonalności

Pytanie:

"Czy decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy można nałożyć rygor natychmiastowej wykonalności?"

Odpowiedź prawnika: Rygor natychmiastowej wykonalności

Rygor natychmiastowej wykonalności nadawany jest decyzjom na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego:

Art. 108. § 1. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.

§ 2. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.

W przypadku decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy organy stosują rygor natychmiastowej wykonalności przede wszystkim w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego innych uczestników ruchu, którzy mogą być zagrożeni przez kierującego, który co prawda przekroczył limit 24. Podnosi się, w interesie społecznym jest by kierowcy, którzy w sposób permanentny naruszają przepisy ruchu drogowego byli z tego ruchu wyłączeni do czasu zweryfikowania ich umiejętności1.

1Tak np. w sprawach: III SA/Lu 297/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-19 oraz II SA/Gl 293/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-14 (orzeczenia.nsa.gov.pl), sądy nie dopatrzyły się naruszenia prawa poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika