e-prawnik.pl Porady prawne

Decyzja administracyjna

18 Artykułów


16 Informacji


162 Pytań i odpowiedzi


9 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Przesłanki wznowienia postępowania

  "Jakie są przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji. "

  Przesłanki wznowienia postępowania
 • Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

  "Czy bezrobotny może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo po upływie 7 dni od wyznaczonego terminu stawiennicwa w Powiatowym Urzędzie Pracy?"

  Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • Odwołanie od decyzji

  "Dowiedziałem się, że drugi współwłaściciel pojazdu wystąpił o wykreślenie mnie z dowodu rejestracyjnego. Poszedł do urzędu i dostał decyzję (niecały tydzień temu). Problem w tym, że podrobił dokumenty w tym pełnomocnictwo do działania (...)"

  Odwołanie od decyzji
 • Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

  "Na mój wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z uwagi na nieuzyskanie przez organ prawa do mojego gruntu organ odmówił pismem, wskazując , że nie stwierdził przesłanek do jej wygaśnięcia, bowiem fakt że obecnie nie posiada dokumentów (...)"

  Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
 • Stwierdzenie nieważności decyzji

  "W odwołaniu od decyzji I instancji zażądałem jednocześnie uchylenia decyzji i stwierdzenia jej nieważności, bowiem przesłanki obu wniosków zostały wypełnione.Czy w postępowaniu odwoławczym dopuszczalne jest zgłoszenie jednocześnie takich (...)"

  Stwierdzenie nieważności decyzji
 • Cechy stosunku mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej

  "Jakie cechy ma stosunek służbowy powstały na podstawie mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej?"

  Cechy stosunku mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej