e-prawnik.pl Porady prawne

Przesłanki wznowienia postępowania

Pytanie:

Jakie są przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przesłanki wznowienia postępowania

11.9.2013

Zgodnie z art. 145 § 1 k.p.a., w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

1)   dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;

2)   decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;

3)   decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27;

4)   strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;

5)   wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję;

6)   decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;

7)   zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2);

8)   decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ