Cechy stosunku mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Pytanie:

Jakie cechy ma stosunek służbowy powstały na podstawie mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy wskazać, że stosunek służbowy strażaka Państwowej Straży Pożarnej jest administracyjnym stosunkiem służbowym uregulowanym przepisami ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Przeto też, stosunek służbowy strażaka nie jest stosunkiem pracy, którego istotną cechą jest równorzędność stron. Cechą stosunku służbowego o charakterze administracyjno-prawnym jest to, że przełożony właściwy w sprawach osobowych jednostronnie i władczo kształtuje istotne składniki tego stosunku. Innymi słowy strażak jest funkcjonariuszem, nie świadczy on pracy, lecz służy. Jego stosunek służbowy cechuje się nierównością stron, podporządkowaniem i dyspozycyjnością. Stąd przyjąć należy, iż w ramach tego stosunku przełożony służbowy może władczo kształtować, w granicach obowiązującego prawa, sytuację prawną strażaka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.7.2017

  Racjonalne wydatkowanie środków na cele ochrony przeciwpożarowej

  Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej ma na celu racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na ochronę przeciwpożarową i równomierne wsparcie wszystkich (...)

 • 7.9.2018

  Będzie więcej weteranów działań poza granicami państwa?

  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa przewiduje modyfikację definicji weterana, polegającą na umożliwieniu (...)

 • 22.6.2017

  Więcej funkcjonariuszy z zaopatrzeniem emerytalnym

  Ustawa zmieniająca rozszerza zakres podmiotowy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, obejmując nią również funkcjonariuszy Służby Celnej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

 • 21.1.2005

  Czy i kiedy możliwe jest zawieszenie świadczenia wypłacanego z FUS?

  Generalnie prawo do emerytur i rent może ulec zawieszeniu. Istnieje jednak kilka wyjątków, chodzi konkretnie o emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni. (...)

 • 22.8.2008

  Pragmatyki służbowe

  Pragmatykami służbowymi są ustawy, które regulują kwestie związane ze stosunkiem pracy, ale czynią to w sposób szczególny i nie powszechnie, ale wobec pewnych grup pracowników. Regulują one (...)