Akt mianowania strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Pytanie:

Jakie elementy powinien zawierać akt mianowania strażaka Państwowej Straży Pożarnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Artykuł 33 ustawy o państwowej straży pożarnej wskazuje natomiast elementy konieczne aktu mianowania strażaka na stanowisko służbowe stwierdzając, że powinien on określać w szczególności stanowisko i miejsce służby, termin rozpoczęcia służby, rodzaj mianowania, uposażenie lub zasady jego ustalania. Użycie w art. 31 u.p.s.p. określenia „mianowanie na stanowisko służbowe”, wymienienie w art. 32 ust. 1 u.p.s.p. „mianowania na stanowisko służbowe”, wśród innych form przekształceń stosunku służbowego strażaka oraz zamieszczenie w art. 33 u.p.s.p. sformułowania „akt mianowania na stanowisko służbowe” wskazuje, że mianowanie nie jest formą nawiązania stosunku służbowego strażaka w ogóle ale formą nawiązania takiego stosunku na danym stanowisku służbowym. Dokonywanie zatem przekształceń w obrębie trwającego stosunku służbowego strażaka następuje poprzez mianowanie go na kolejne stanowiska służbowe i wymaga wydania decyzji – aktu mianowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: