e-prawnik.pl Porady prawne

Separacja a rozwód

Pytanie:

Mój mąż nadużywa alkoholu, mamy dwoje dzieci w wieku szkolnym, w wyniku spożywania alkoholu mąż staje się agresywny , bluźni wobec mnie i dzieci oraz używa przemocy. Chciałabym się dowiedzieć jakie rozwiązanie byłoby dla mnie lepsze: separacja czy rozwód? Jakie koszty się z tym wiążą? Ja pozostaję bez pracy, mieszkamy w mieszkaniu męża, w sytuacji separacji, czy rozwodu gdzie miałaby zamieszkać oraz czy jeśli ja złożę pozew to nie będzie to argument obciążający mnie za rozpad rodziny i tym samym odebranie mi praw rodzicielskich?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Separacja a rozwód

4.4.2006

Złożenie pozwu o rozwód albo separację przez jednego z małżonków nigdy nie jest równoznaczne z automatycznym uznaniem tego małżonka za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Ocena tego dokonywana jest przez sąd w trakcie postępowania. Opisana sytuacja może wskazywać, iż winnym rozkładu pożycia jest mąż.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje, gdy sąd uzna , iż między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, co oznacza, że wygasła więź psychiczna, fizyczna i gospodarcza. W przypadku separacji rozkład ma być zupełny, ale nie trwały. Orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwód, tyle że małżonkowie nie mogą zawrzeć małżeństwa.

Sąd nie może orzec rozwodu/ separacji, jeżeli wskutek tego miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci, gdy byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub gdy żąda tego małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia. Z przedstawionej w pytaniu sytuacji wydaje się wynikać, że żądanie przez Panią rozwodu/ separacji jest uzasadnione. Ciągłe awantury, alkoholizm męża i akty przemocy stosowane przez niego w domu z całą pewnością nie sprzyjają właściwemu rozwojowi psycho- fizycznemu Państwa dzieci.

Sąd w wyroku orzekającym rozwód/ separację orzeka o winie rozkładu pożycia, w tym przypadku może Pani wystąpić o orzeczenie rozwodu/ separacji z wyłącznej winy męża. Sąd rozstrzyga również z urzędu o władzy rodzicielskiej i o tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Sąd, orzekając o władzy rodzicielskiej bierze pod uwagę przede wszystkim dobro małoletnich dzieci (nie ma znaczenia, kto wystąpił z pozwem rozwodowym/ o separację). Sąd orzeka także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Jeżeli mieszaknie nie jest własnością tylko męża, może Pani zażądać eksmisji małżonka, udowadniając, że mąż swym rażąco nagannym zachowaniem (urządzane przez niego awantury, przemoc) uniemożliwia wspólne zamieszkanie. Dodatkowo może powołać się Pani na dobro dzieci, zapewnienie im spokoju, warunków do nauki, przyjmowania w domu kolegów/ koleżanek, gdyż sąd, orzekając o wspólnym mieszkaniu uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Ponadto,  może Pani żądać alimentów od byłego męża. Kwestie związane z alimentami omawia artykuł: Alimenty po rozwodzie

Od pozwu o rozwód/ separację pobiera się opłatę stałą w wysokości 600 zł. Może się Pani jednak domagać zwolnienia od kosztów sądowych, składając oświadczenie o stanie majątkowym i uzasadniając, iż nie jest Pani w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i swojej rodziny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ