e-prawnik.pl Porady prawne

Skargi na decyzje dyrektorów zakładów karnych

Pytanie:

W jaki sposób wnoszone są przez skazanych skargi na decyzje dyrektorów zakładów karnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skargi na decyzje dyrektorów zakładów karnych

1.4.2012

Zgodnie z art. 7 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego skazany może zaskarżyć do sądu decyzję dyrektora zakładu karnego z powodu jej niezgodności z prawem. Sądem właściwym jest sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany (art. 7 § 2 k.k.w.). Skargę na decyzję wnosi się do organu, który wydał zaskarżoną decyzję, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia decyzji. Po rozpoznaniu skargi sąd penitencjarny orzeka o utrzymaniu w mocy, uchyleniu albo zmianie zaskarżonej decyzji; na postanowienie sądu zażalenie nie przysługuje.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ